C C C C A+ A A- X

Софийски районен съд обявява търг с тайно наддаване

Дата на публикуване 14 февруари 2022 Последна редакция 24 март 2022 Новини Отпечатай

О Б Я В А

 

Софийският районен съд, на основание чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № АС-62/09.02.2022 г. на административния ръководител на СРС.

ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, разположен на ниво „-1“ в сградата на Софийски районен съд, представляващ „Заведение за бързо хранене “ с обща полезна площ от 216,10 кв.м., състоящ се от:

а) зала „хранене“ с площ от 131,70 кв.м.;

б) „подготовки“ с площ от 14,50 кв.м.;

в) склад с площ от 14,50 кв.м. и

г) коридор с площ от 49,50 кв.м.

д) тоалетна персонал с площ от 5,90 кв.м.

Имотът е необорудван, необзаведен и е с вътрешен вход през партерния етаж на сградата. Санитарните помещения за клиентите съществуват на кота +/-0.00, непосредствено до подхода към стълбището, водещо до имота.

Имотът е предназначен за ползване като заведение за бързо хранене с възможност за предлагане и приготвяне на място на фрешове, салати, плодови салати и сандвичи, както и продажба на готова храна от лицензирана кухня-майка, на пакетирани храни и напитки.

Срок на наемното правоотношение – 2 (две) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем с опция за еднократно удължаване срока на действие на договора за период от 3 (три) години.

Начална месечна наемна цена – в размер на 394,43 (триста деветдесет и четири лева и четиридесет и три) лева с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативните разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и други разходи, необходими за функционирането на обекта съобразно описаното предназначение.

Депозитът за участие в търга в размер на 100 (сто) лева се внася по следната банкова сметка на СРС: BG96CECB97903343897400, BIC: CECBBGSF при „ЦКБ“ АД, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявления за участие.

Цената на тръжните книжа е в размер на 10 (десет) лева с ДДС. Документацията се заплаща по сметка на СРС: BG96CECB97903343897400, BIC: CECBBGSF при „ЦКБ“ АД.

Получаване на документацията – в сградата на Софийски районен съд на бул. „Цар Борис ІІІ” № 54, стая 126 „Заповедна регистратура“, всеки работен ден до 17.03.2022 г., от 9:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 ч., срещу представяне на документ за платена документация.

Оглед на имота се извършва след закупуване на тръжни книжа и след предварителна заявка на тел. 02/8954790, ел. поща Marin.Stoynov@srs.justice.bg – инж. Марин Стойнов, началник отдел „СУСИ“.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжната документация.

Заявления за участие се приемат до 17:00 часа на 17.03.2022 г. в стая № 126 „Заповедна регистратура“, в сградата на Софийски районен съд, находяща се в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54.

Търгът ще се проведе на 21.03.2022 г. от 10:00 часа в зала 406, етаж 4 в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Ген. М.Д.Скобелев“ № 23.

Регистрацията на участниците ще се извърши в часа на откриване на търга от председателя на тръжната комисия.

Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват на отварянето и разглеждането на ценовите предложения от комисията. За целта, желаещите да присъстват на търга представители на участниците следва да дойдат най-късно 15 (петнадесет) минути по-рано от обявения час на откриване на търга (т.е. до 09:45 ч.) в сградата на СРС в гр. София, бул. „Ген.М.Д.Скобелев“ № 23, партерен етаж, до Информационните табла (схеми).

 

----------

Настоящата обява е публикувана във:

вестник „24 часа“ бр.37 от 14.02.2022 г.

вестник „България днес“ бр.37 от 14.02.2022 г.

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация