C C C C A+ A A- X

Децата и съдът


 

 

Водени от разбирането си, че децата са бъдещето на нашето общество и убедени, че възпитаването на правна култура е мисия на всеки негов член, през 2016 г. създадохме програма "Децата и Съдът".


Цел на програмата:


Формиране и повишаване на правната култура на децата с цел израстването им като информирани, пълноценни и отговорни личности, познаващи и бранещи правото. Запознаване на подрастващите с дейността на Софийския районен съд и на съдебната система като цяло. Разясняване на правата и запознаване с дължимото поведение на лица, участници в съдебен процес. Създаване на трайно разбиране, че всяка постъпка има последици, някои от които със съдбовно значение.


Описание на програмата:

Срещи с класове от ученици в съдебните сгради на СРС (гражданско отделение и наказателно отделение) под формата на разговори и ролеви игри, с участието на съдии, прокурори, адвокати и други юристи и съдебни служители, в които се пресъздават в разбираема за децата форма ролята на всеки от участниците в процеса (магистрат, защитник, подсъдим, ищец, ответник, свидетел, вещо лице и др.).  

Програмата е подходяща за деца от 3 до 12 клас. Съобразявайки се с разписанието на учебните часове, сме предвидили мероприятието да се провежда, както сутрин, така и следобед.

Заявката за участие се подава три седмици преди посещението. Нямаме специални изисквания към участниците, единственото ни условие е в деня на посещението да ни представите подписани от родителите (и учениците, ако са непълнолетни) декларации по образец за съгласие/несъгласие децата да бъдат снимани.

Координатор на програмата

Съдия Зорница Езекиева: zornitsa.еzekieva@srs.justice.bg

 

За контакти:

Росица Анчева: rositsa.аncheva@srs.justice.bg; телефон 02 8954 785

Веселина Кръстева: veselina.krasteva@srs.justice.bg; телефон 02 8955 103

Декларация "Децата и Съдът" - тук

 

 

На 20.02.2024г. в сградата на Софийския районен съд на бул.”Цар Борис ІІІ” посрещнахме ученици от 10-ти клас на 203. ПЕГ "Св. Методий".

 Съдии от съда, адвокат и младши адвокат, които с удоволствие се включиха в инициативата, настаниха децата в зала 30 и си поговориха с учениците затова каква е ролята на всеки от тях в процеса.  Посети се „Синята стая“, при акцент за ролята на малолетните и непълнолетните по делата и техните права.

След това, за пореден път в историята на СРС, Гражданско отделение, учениците се съгласиха да участват в игра - процес, разделени на отбори. “Треньорите” – юристи, ги подготвиха за участието им в измислен от нас процес за водач на лек автомобил,  управлявал същия под въздействието на алкохол, с превишена скорост, като причинил  ПТП, а спътничката му, пътувала без колан,  получила средни  и тежки телесни повреди. Учениците  излъчиха пострадал и причинител на увреждането.

Разиграхме  процес, в който причинителят претендира обезщетение за неимуществени вреди, затова, че пострадалият го е предизвиквал да превиши скоростта, като приехме претенцията и на пострадалия за обезщетение за неимуществени и имуществени вреди.

Бяха изслушани свидетели  и учениците, с помощта на менторите, задаваха въпроси на участниците в процеса.

Пледираха, след което съдебният състав постанови своето решение, по което от учениците се прие, че решението е справедливо.   

Проектът цели запознаване на младите хора с дейността на съда и участниците в процеса, поставяне основите на правосъзнание у децата и  научаването, че всяко действие си има последици. Децата научиха в играта, че постановяване на решение по гражданско-правен спор не е самоцел, а следва фактите по делото през призмата на вътрешното убеждение на съдията.

Убедени сме, че това е едва началото на една добра практика на съда и приканваме училищата, които желаят да се включат в проекта, да ни потърсят - http://www.srs.justice.bg/.

 

       

 

На 25 януари 2024, учениците от 5г клас на 88 – мо СУ „Димитър Попниколов“ с класен ръководител г-жа Петя Петрова, участваха в програмата на Софийски районен съд "Децата и Съдът". Бяха посрещнати от съдия Даниела Александрова,  която ръководеше посещението;  децата влязоха в различни роли: на прокурори, на съдии, на защитници и подсъдими. Разиграха дело по действителен случай, подходящо подбрано за възрастовата им  група от съдия Александрова. Определяха и степента на вина на "обвиняемия", изигран от техен съученик, като ползваха НПК. Делото завърши с присъда, издадена от тримата "съдии". Разгледаха и "Синята стая", в която съдия Александрова обясни, че се изслушват малолетни и непълнолетни. Всички ученици получиха грамота и значка от СРС.

 
            Прокурор, съдия и младши инспектор изнесоха лекция по актуални теми пред ученици от 135-то СУ „Ян Амос Коменски“

Прокурор Георги Иванов от Софийска районна прокуратура, съдия Димитър Куртов от Софийски районен съд и младши инспектор Кирил Банов – ГД „Изпълнения на наказанията“ изнесоха лекция по актуални теми пред ученици от 11-ти и 12-ти клас от Столичното 135-то СУ „Ян Амос Коменски“. Събитието се проведе по програма „Децата и съда“ на 12.12.2023 г. в сградата на СРС на бул. “Ген. Михаил Д. Скобелев” 23.
Прокурор Георги Иванов разказа пред учениците каква е функцията на прокурора и какви са неговите задължения, както и каква е структурата на прокуратурата. Той засегна темата за престъпленията в дигиталното пространство и обясни на учениците, че трябва да внимават с кой общуват в интернет, че е изключително важно да не дават личните си данни и адреси на непознати, както и как да разпознават така наречените „фишинг“ атаки. Прокурор Иванов обърна сериозно внимание на употребата на наркотични вещества – че държането и разпространението на такива е наказуемо от закона, а освен това вредите за здравето са много сериозни.
Съдия Димитър Куртов говори пред децата за функцията на съдиите от различните съдилища, за присъди, които се налагат за кражби и държане на наркотични вещества и за принудителното лечение на психично болни лица. Той обясни, че хората, дори виновни могат да се поправят и някои присъди са налагат на подсъдимите, именно в тази насока – да се поправят!
Пред децата говори и младши инспектор Кирил Банов от ГД „Изпълнения на наказанията“, който обясни как се привеждат затворниците до залите и до арестите, кога се слагат и махат белезниците на ръцете и краката. Той поясни, че освен затворници на охраната на съдебната власт им се налага и да водят принудително задържани граждани, които са пропуснали многократно да се явят в съда след като са били редовно призовани, по разпореждане на съдия.
По време на беседата учениците задаваха различни въпроси, свързани с актуални медийни дела, бяха засегнати темите за домашното насилие, психичното насилие и корупцията. Учениците се интересуваха - могат ли видеозаписи да се приемат за доказателства по разследвания на престъпления. На учениците им беше интересно и да разберат какви средства за самозащита могат да използват, за да се предпазят от агресия насочена срещу тях.
В края на събитието учениците посетиха помещенията в сградата на СРС, в които се държат принудително задържане на под стража лица, докато чакат да започнат заседания по дела и посетиха „Синята стая“ за разпит на малолетни деца.
 
           

 

Ученици от три училища гостуваха на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура


Ученици от три столични училища гостуваха на Софийска районна прокуратура и на Софийски районен съд и се срещнаха с прокурор и съдии в рамките на информационната кампания „Ден на отворените врати“, която се провежда под мотото „Открито за съдебната власт“.
Магистратите посрещнаха учениците от 20 ОУ „Тодор Минков“, 156 ОУ „Васил Левски“ и 73 СУ „Владислав Граматик“ в сградата на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура.
Децата бяха приветствани от зам.председателя на Софийски районен съд съдия Мария Дончева, а прокурор Ралица Първанова и съдия Танка Цонева им обясниха как работи съдебната система, функцията на прокуратурата и съда и стъпките, по които се върви от сигнал за престъпление до осъдителна присъда. Прокурор Първанова поясни на учениците на каква възраст започват да носят наказателна отговорност и какви наказания ги грозят, ако извършат престъпление. Съдия Танка Цонева разказа на децата примери от практиката си и по какви критерии се постановяват осъдителни присъди.
Магистратите засегнаха темата за зачестилите напоследък сигнали за бомби, като обясниха на учениците, че част от сигналите са подавани именно от деца, но въпреки това тези деяния са наказуеми и е добре да бъдат избягвани. Темите за лъжесвидетелстването и престъпленията, които грозят децата в интернет пространството също бяха дискутирани по време на отворените врати.
Лекцията, която прокурор Първанова и съдия Танка Цонева изнесоха пред учениците, беше посрещната с интерес и след нея бяха зададени десетки въпроси, които касаеха процеса на събиране на доказателства, използването на специални разузнавателни средства, как и къде се подават сигнали за извършени престъпление и други.
В края на събитието учениците посетиха така наречената „синя стая“ за разпити за деца и им беше обяснено как се протичат тези разпити.

           

 
Ученици от Национална финансово – стопанска гимназия гостуваха на Софийски районен съд
 
На 8 февруари 2023г. в Софийски районен съд, Наказателно отделение бяха възпитаниците от 11 и 12 клас на Национална финансово – стопанска гимназия (НФСГ), с ръководител Ели Русева. Те бяха посрещнати от съдия Петя Топалова и студентите Ивайло Станчев и Иван Петров пети курс в УНСС. Учениците получиха висока оценка при решаването на сложен наказателноправен казус. Успяха да демонстрират висока правна култура от придобитите знания в учебния процес в НФСГ.
 
 
 
 
Ученици от 20-о ОУ "Тодор Минков" гостуваха на Софийски районен съд
 

На 28.06.2022 г., Софийски районен съд съвместно със Софийска районна прокуратура отвориха врати за ученици в рамките на образователната програма "Децата и съдът".

Гости бяха ученици от 7-ми клас от 20-о ОУ „Тодор Минков“. Те бяха посрещнати от съдия Радослава Качерилска и прокурор Ралица Василева, които в началото на събитието ги запознаха с организацията и дейността на най-големия съд и прокуратура в страната – Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, с функциите на магистратите и с действието на прокуратурата и съда.

Прокурор Ралица Първановa и съдия Радослава Качерилска разказаха на учениците за престъпленията, в които могат да бъдат въвлечени и как да се предпазят от тях. Специално внимание бе обърнато на теми като насилието в училище, държането на наркотични вещества и кражбите. Обсъдените теми бяха приети с интерес от учениците, които зададоха множество въпроси.

За финал децата посетиха специализираната стая за разпит на деца – така наречената „синя стая“ и стаята за "защитен свидетел".

   

 
 
 
На 29.02.2024г. в сградата на Софийския районен съд на бул.”Цар Борис ІІІ” се проведе среща със съдии по програмата „Децата и съдът“ с  ученици от 11-ти и 12-ти клас на 203. ПЕГ "Св. Методий". В съдебна зала №30 учениците  бяха посрещнати от съдиите Красен Вълев и Камелия Колева, които си поговориха с учениците за това каква е ролята на съда при решаване на гражданскоправни спорове и как се осъществява правораздаването по наказателни дела. Учениците имаха множество въпроси за това какви са процесуалните функции и правата на страните в процеса, какво всъщност прави един прокурор, как могат те сами да търсят защита на своите нарушени права и каква е ролята на съда, за да бъде постигната така желаната от всички граждани справедливост. Учениците стигнаха до извод, че следва да бъдат активни членове на обществото, а съдът е мястото за решаване на спорове.

След това, бе проведен симулиран процес, в който учениците влязоха в ролята на съдии, адвокати и свидетели. Беше разгледан гражданскоправен спор за причинена лека телесна повреда на публично място от непознат нападател, употребил алкохол, а  пострадалият - ищец претендираше неимуществени вреди.  Учениците, в ролята на свидетели, разказаха какво се е случило и отговаряха на въпроси на съучениците си, влезли в ролята на адвокати. Накрая съдията прочете съдебно решение, с което претенцията на ищеца беше уважена частично, в справедлив размер, като бе прието, че всеки гражданин следва да понесе отговорността за противоправните си действия.

Част от учениците изявиха желание да кандидатстват и изучават право и бяха поканени отново да посетят Софийския районен съд като стажанти в множеството организирани от съда инициативи.

Убедени сме, че това е едва началото на една добра практика на съда и приканваме училищата, които желаят да се включат в проекта, да ни потърсят - http://www.srs.justice.bg/.

         

                                                                                     

 

 
Вестник "Труд": По инициатива на Софийския районен съд: Деца играят на съдии
 
Дневник: Деца влизат в съдебната зала

Национална мрежа за децата: Проект „Правата на децата и съда“


Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация