C C C C A+ A A- X

Състав

Александър Ангелов

Председател на Софийския районен съд

Съдия Александър Ангелов е роден на 26 юли 1980 г.

През 2003 г. завършва Академията на МВР, 4 г. по-късно получава и диплома по право от ЮЗУ “Неофит Рилски”.

През 2010 г. завършва финанси във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.

Между 2003-2009 г. работи като инспектор в “Криминална полиция” и ГДБОП.

От 2009 до 2011 г. е младши съдия в окръжния съд в Монтана, а от 17 октомври 2011 г. е командирован в Софийския районен съд (СРС). Пет години по-късно получава и титулярно място.

Разглежда граждански и наказателни дела

На 25 юли 2017 г. е избран за председател на СРС от Висшия съдебен съвет.

Бойка Борисова

Съдебен администратор

Телефон: 02 8955 700; 02 8954 600

E-mail: boyka.borisova@srs.justice.bg

Местоположение: бул. "Цар Борис III" №54; бул. „Ген. М.Д.Скобелев“ №23

Мариана Лекова

Административен секретар

Телефон: 02 8954 751

E-mail: mariana.lekova@srs.justice.bg

Местоположение: бул. "Цар Борис III" №54;

Мариана Лекова е родена в гр. София

Завършва средното си образование в Техникум по търговия със специалност „Икономика, планиране и отчетност на вътрешната търговия”. Степен „Бакалавър” придобива в Международно висше бизнес училище със специалност „Бизнесадминистрация”.

Образователната квалификационна степен „Магистър” придобива в МВБУ със специалност „Бизнес финанси”.

Работила е като специалист-счетоводител в Сдружение „Интерпред”, стоковед във фирма ”Софияпласт” 11 години.

От 2001 г. е във органите на съдебната власт – 13 години в Софийска районна прокуратура, 10 години от които изпълнява длъжността Административен секретар, отговарящ за цялата административна, кадрова и организационна работа в Софийска районна прокуратура.

От месец юни 2015 г. работи в Софийски районен съд като съдебен деловодител на 59-ти състав II ГО, а от 02.05.2017 г. след спечелен конкурс заема длъжността „Административен секретар”

Гергана Спасова

Началник-отдел "Финанси, имущество и човешки ресурси"

Телефон: 02 8954 795; 02 8955 590

E-mail: gergana.spasova@srs.justice.bg

Местоположение: бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" №23; бул. "Цар Борис III" №54, ст. 540

Гергана Спасова е родена в гр. Благоевград

Завършва специалност "Финанси", специализация "Публични финанси" в ЮЗУ "Неофит Рилски” гр. Благоевград, степен "магистър".

Назначена е в Софийския районен съд през март 2013 г. на длъжност началник-отдел "Финанси, имущество и човешки ресурси".

Теменужка Джурина

Ръководител-сектор "Правно обслужване"

Телефон: 02 8955 702; 02 8954 796

E-mail: temenuzhka.djurina@srs.justice.bg

Местоположение: бул. "Цар Борис III" №54; бул. „Ген. М.Д.Скобелев“ № 23

Теменужка Иванова Джурина - ръководител сектор „Правно обслужване“ в Софийски районен съд.

Теменужка Джурина е родена на 18 юли 1978 г. в гр. София.

През 1997 г. завършва Американския колеж в София. През 2003 г. се дипломира като магистър по специалност „право“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

След придобиване на юридическа правоспособност, за периода от 01.2004 г. до 04.2017 г. работи като юрист в Централен кооперативен съюз.

От м.11.2017 г. постъпва на работа в Софийски районен съд като ръководител сектор „Правно обслужване“.

Ангелина Паунова

Главен счетоводител

E-mail: schetovodstvo@srs.justice.bg

Местоположение: бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" №23

инж. Марин Стойнов

Ръководител-сектор "Управление и контрол при стопанисването на съдебното имущество"

Телефон: 02 8955

E-mail: marin.stoynov@srs.justice.bg

Местоположение: бул. "Цар Борис III" №54, ст. 521

инж. Марин Стойнов роден през 1970 г. в гр. Ботевград.

Завършва Софийска Математическа гимнази през 1988 г.

През 1995 г. завършва Техническия университет - София "магистър" специалност електроинженер. През 2001 г. завършва ВИПОНД-МВР-Симеоново.

Работил е 10 г. в системата на МВР и 11 г. в други частни фирми.

Венета Стоянова

Началник-служба "Регистратура"

Телефон: 02 8955696

E-mail: Veneta.Stoyanova@srs.justice.bg

Местоположение: бул. "Цар Борис III" №54, ст. 126

Мария Душкова

Началник-служба "Съдебни секретари - гражданско производство"

Телефон: 02 8955 707

E-mail: Mariya.Dushkova@srs.justice.bg

Местоположение: бул. "Цар Борис III" № 54, ст. 341

Евгения Гачева

Началник на първа административна служба "Съдебни секретари - наказателно производство"

Телефон: 02 8954 500

E-mail: evgenia.gacheva@srs.justice.bg

Местоположение: бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" №23, ст. 423

Милена Смилкова

Началник-служба "Съдебно деловодство - първо гражданско отделение"

Телефон: 02 8955 101

E-mail: milena.smilkova@srs.justice.bg

Местоположение: бул. "Цар Борис III" №54, ст. 339

Милена Смилкова е родена в гр.София.

Завършила е магистратура в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“.

Работи в Софийски районен съд от 2015 г., а от 01.03.2017 г. е на длъжност началник административна служба „Съдебно деловодство I ГО“.

Веселина Кръстева

Началник-служба "Съдебно деловодство - трето гражданско отделение"

Телефон: 02 8955 103

E-mail: veselina.krasteva@srs.justice.bg

Местоположение: бул. "Цар Борис III" №54, ст. 304

Веселина Кръстева е родена в гр. София.

Завършила е УниБИТ, специалност "Стратегически комуникации и информиране".

От 2011 г. работи в Софийския районен съд. От 2015 г. е на длъжност началник-служба "Деловодство III ГО".

Рая Константинова

Началник-служба "Архив"

Телефон: 02 8955 605

E-mail: raya.konstantinova@srs.justice.bg

Местоположение: бул. "Цар Борис III" №54

Рая Константинова родена в гр. София

Средното си образование завършва в 201 СОУ ”Св.Св. Кирил и Методий”. Успешно завършва обучение в The College Of North West London, специалност Бизнес и финанси – организатор на фирмен мениджмънт и маркетинг.

Притежава сертификат за мениджъри по качеството и вътрешни одитори на системи за управление на качеството.

През 2016 година завършва висшето си образование специалност „Информационни технологии в съдебна администрация” в Университет по библиотекознание и информационни технологии.

В момента следва магистратура в УниБИТ специалност „Софтуерни архитектури и управление на качеството”.

В Софийски районен съд постъпва през 2013 г. на длъжност "съдебен деловодител". През юни 2016 г. е преназначена в "младши специалист", а от 01.03.2017 г. заема длъжността началник-служба „Архив”.

Мария Пенева

Началник-служба "Връчване на призовки и съдебни книжа"

Телефон: 02 8955 540

E-mail: mariya.peneva@srs.justice.bg

Местоположение: бул. "Цар Борис III" №54, ст. 539

Мария Пенева е родена на 16.02.1981 г. в гр. Чирпан.

Завършва средното си образование в СОУ "П. К. Яворов". Има висше образование, степен "бакалавър" в ПУ "Паисий Хилендарски", специалност "Българска филология".

На 01.02.2011 г. започва работа в Софийския районен съд на длъжност "съдебен деловодител". На 01.10.2016 г. е назначена на длъжност началник-служба "Връчване на призовки и съдебни книжа".

Златка Йотова

Завеждащ-служба "Съдебно деловодство ДСИ"

Телефон: 02 8955 760

E-mail: zlatka.yotova@srs.justice.bg

Местоположение: бул. "Цар Борис III" №54, ет.5, ст. 535

Златка Йотова е завършила 18 СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

през 1982 г.

От същата година работи в Софийския районен съд на длъжност съдебен деловодител към служба "Съдебно деловодство - ДСИ".

През 1991 г. е назначена на длъжност завеждащ на същата служба.

Цветанка Караиванова

"Бюро за съдимост"

E-mail: tzvetanka.karaivanova@srs.justice.bg

Местоположение: бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" №23

Цветанка Караиванова е родена на 03.05.1971 г. в гр. София.

Завършва средно образование в 71 ЕСПУ "Пейо К. Яворов". Започва работа в Софийския районен съд през 1989 г. като съдебен деловодител.

От 2007 г. е назначена на длъжност завеждащ административна служба на "Бюро за съдимост", а от 2014 г. е назначена на длъжност старши специалист "Административно обслужване".

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация