C C C C A+ A A- X

Банкови сметки

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРИ

Софийски районен съд
гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23
EИК по ЗДДС BG831462482
МОЛ Александър Ангелов


Заповед за някои държавни такси по граждански дела
Заповед за някои държавни такси по наказателни дела

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
обслужва Софийския районен съд от 05 юни 2005 г.

 


БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ, РАЗНОСКИ И ГЛОБИ – "БЮДЖЕТНА СМЕТКА"

IBAN – BG 78 CECB 9790 3143 8974 01
BIC – C E C B B G S F

 
По тази сметка се внасят:
1. Държавни такси за образуване на дела, за издаване на удостоверения, включително за наличие или липса на изпълнителни дела, свидетелства за съдимост и др.;
2. Разноски, които вече са били заплатени от съда и подлежат на възстановяване на СРС, за които страните са били осъдени;
3. Глоби.


БАНКОВА СМЕТКА ЗА ВЕЩИ ЛИЦА, ПРЕВОДАЧИ, СВИДЕТЕЛИ, ОСОБЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ГАРАНЦИИ – "ДЕПОЗИТНА СМЕТКА":

IBAN – BG 96 CECB 9790 3343 8974 00
BIC – C E C B B G S F

 
По тази сметка се внасят сумите, определени от съда за:
1. Назначени експертизи, преводачи и тълковници;
2. Разходите за явяване на свидетели;
3. Назначени особени представители;
4. Гаранции по наказателни и граждански дела, обезпечителни производства, залог в пари, възстановяване на щети. 
 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

IBAN – BG 69 CECB 9790 3343 8974 01
BIC – C E C B B G S F
 

 
В платежния документ следва да бъде посочен номера на съдебното дело и съдебния състав, а ако няма такъв – входящ номер на документа, съдържащ искането към съда, както и имената на задълженото лице и на вносителя, когато са различни. При наличие на тези данни внесената сума ще може да бъде отнесена безспорно към конкретно дело или преписка.

Единствено привеждането на сумите по правилната сметка представлява надлежно изпълнение на задължението. Отстраняването на грешки при паричните преводи и прехвърлянето на сумата от една сметка в друга, изисква проверки и време, което в определени случаи може да наложи повторното й внасяне от задълженото лице, за да бъдат спазени указанията на съдията по делото и дадените срокове.

При обжалване на актовете на Софийския районен съд, таксите, когато такива се дължат, се внасят по сметка на горестоящия съд – Софийски градски съд, Административен съд София-град или Върховния касационен съд.

За Ваше улеснение в сградите на съда има банкови офиси за внасяне на суми по делата. При банкови преводи, освен дължимата сума, се заплаща и такса на банката.

Чл. 82 от Гражданския процесуален кодекс
Внесените суми за разноски и гаранции в пари и ценности се внасят в приход на държавния бюджет, ако не бъдат поискани в срок от една година от датата, на която са станали изискуеми.
 
Благодарим Ви, че бяхте внимателни и прецизни при внасянето на сумите по правилните сметки!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация