C C C C A+ A A- X

Правна рамка за медиацията

За центъра

Какво е Медиацията?

Медиатори

Стажантска програма

Прием нови медиатори

Другите за нас


Закон за медиацията - Приет м. Декември 2004, изменен с ДВ. бр. 86 от 24 Октомври 2006г.; доп., бр.9 от 28.01.2011г. и доп., бр. 27 от 01.04.2011.


Заповед No: ЛС-04-364/17.06.2005г. на Министърът на Правосъдието - Издадена на основание §1 от ПЗР на ЗМ. Отнася се до  процедурните и етични правила за поведение на медиатора.


Наредба № 2 от 15.03.2007 г. - за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите.


Правила за осъществяване на контрол за спазване на изискванията за обучение на медиатори и за реда за извършване на проверки на организациите - по чл. 2 от Наредба No. 2 от 15.03.2007 г., одобрени със заповед 20-04-1892/02.11.2012 г. на Министърът на правосъдието


Наднационална правна рамка - Директива и Резолюция на Европейския парламент относно медиацията.


Наръчник на медиатора - Устройствен правилник. Формуляр за кандидастване


Европейски кодекс за поведение - Европейски насоки за поведение на медиаторите.


ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ КЪМ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД


 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация