C C C C A+ A A- X

Наказателно отделение

Наказателно отделение - Информация

Информация

ет. 1

02 8954 300

„РЕГИСТРАТУРА” НА НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

Работно време

 • Работно време: 9:00 – 17:00 часа без почивка;

Служба „РЕГИСТРАТУРА” е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа.

Служба „Регистратура” обслужваща Наказателно отделение се намира в сградата на Софийски районен съд набул. "Ген.М.Д.Скобелев" 23, етаж 1;

НА РЕГИСТРАТУРА МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

          /по наказателни дела/:

 1. Тъжба Какво представлява тъжбата и как се подава?
 2. Молба за конституиране в качеството на частен обвинител и/или граждански ищец, ако сте пострадал от престъплението, предмет на наказателното дело;
 3. Частна жалба срещу определение и разпореждание на съда - Какво представлява частната жалба и как се подава?
 4. Въззивна жалба срещу присъда - Какво представлява въззивната жалба и как се подава?
 5. Жалба срещу наказателно постановление на административно наказаващ орган - Какво представлява жалбата и как се подава?
 6. Касационна жалба срещу съдебно решение до Административен съд - Какво представлява касационната жалба и как се подава?
 7. Молба за реабилитация Какво представлява реабилитацията и как се подава молбата?

 

На „Регистратура” можете още да:
 1. Подадете Заявление за достъп до обществена информация;
 2. Получите информация за получената и изпратената кореспонденция (същата се входира и ескпердира от „Регистратура”, за което се водят регистри);
 3. Подадете молба, адресирана до Председателя на съда;


Важно!

Постъпващите в съда документи на хартиен носител трябва да са написани четливо в препоръчителен формат А4 и по възможност напечатани.

Фотокопията на документите по дела, които представяте на съда във всички случаи следва да са заверени, чрез изписване върху всеки документ на „Вярно с оригинала”, следвано от името и подписа на лицето, което прави заверката. В тези случаи, при поискване от съда, ще сте длъжни да представите оригинала или официално заверен препис на документа, а ако не го направите, документът се изключва от доказателствата по делото.

Регистратура

ет. 1

02 8954 323; 02 8954 324; 02 8954 326; 02 8954 327; Факс: 02 8954 768

Наказателно отделение Регистратура клас. инф.

Регистратура клас. инф.

02 8954 792; 02 8954 354

Деловодство Наказателно отделение

Работно време

 • Работно време: 9:00 – 16:00 ч. без прекъсване
 • Дежурно гише: 16:00 - 17:00 ч.

Деловодството на наказателно отделение се намира в сградата на Софийски районен съд на бул. „Ген. М.Д.Скобелв” № 23, етаж 1.

В НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО МОЖЕТЕ:

 1. Да направите справка по образувано наказателно дело и да се запознаете с документите по него;
 2. Да представите допълнителни писмени доказателства;  да направите искане за разпит на нов свидетел;  да поискате назначаване на експертиза – Как?;
 3. Да поискате поправка или допълнение на протокол от съдебно заседание – изтеглете молба-бланка;
 4. Да получите заверен препис от съдебен документ и да направите ксерокопие от документи по делo –Как?;
 5. Да се снабдите със съдебно удостоверение – Как?;
 6. Да се снабдите с изпълнителен лист – Как?;
 7. Да поискате връщане на гаранция – изтеглете молба-бланка;
 8. Да поискате връщане на веществени доказателства – изтеглете молба-бланка;
 9. Да поискате изменение или отмяна на мярката за процесуална принуда – Как?;
 10. Да подадете молба за кумулация за определяне на общо наказание – Как?;

Въззивни, касационни и частни жалби се подават на Регистратура, където им се поставя входящ номер.

Горните услуги се извършват след представяне на личната Ви карта, когато се явявате в „Деловодство" лично или на пълномощно, ако сте упълномощен представител.

За да бъдете обслужен бързо, моля, носете и съдебен документ, който да съдържа информация за номера и годината на делото.

Деловодство

ет. 1

Наказателно отделение Досъдебно производство

Досъдебно производство

ет. 1

02 8954 312; 02 8954 313; 02 8954 314

Наказателно отделение Служба Архив

Служба Архив

ет. -1

02 8954 356; 02 8954 357; 02 8954 358

Наказателно отделение Призовки за вещи лица

Призовки за вещи лица

ет. 1

02 8954 302

Наказателно отделение Бюро съдимост

Бюро съдимост

ет. 1

02 8954 341; 02 8954 342; 02 8954 343; 02 8954 344; 02 8954 345; 02 8954 346; 02 8954 347; 02 8954 348

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация