C C C C A+ A A- X

Стажантска програма на ЦСМ

Описание на стажантската програма на Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС /ЦСМ/
 А) Участници
Програмата е предназначена за студенти с интереси в областта на извънсъдебното разрешаване на спорове. Броят на стажантите се определя не по-малко от веднъж годишно по решение на УЕ на Центъра за Спогодби и Медиация /ЦСМ/ към СРС и СГС, преди началото на работния сезон. Одобрените позиции се публикуват на страницата на ЦСМ в сайта на СРС.
Б) Цел
Целта на стажантската програма е:
1. Да даде възможност на студентите да придобият теоретични и практически умения, както и да задълбочат познанията си относно извън съдебното разрешаване на спорове;
2. Да осигури квалифицирана помощ на ЦСМ.
В) Характеристика на дейността
•          При необходимост студентите ще подпомагат осъществяването на процедурата по медиация.
•          Ще подпомагат дейността на ЦСМ.
•          Ще подпомагат дейността на координаторите.
•          Ще участват в популяризирането на медиацията и ЦСМ, включително и чрез даване на консултации.
•          Ще участват в подготовката и реализирането на прояви на ЦСМ.
Стажантите ще бъдат ангажирани минимум по три часа седмично, по график.
Г) Кандидатстване - документи и срок
Документи за кандидатстване се подават при координатора лично или по имейл. Всеки кандидат се оценява от Комисия в състав от пет члена, включваща-  представители  от работните  групи на ЦСМ, Председателя на ЦСМ и координатора на ЦСМ. Избирането на кандидатите става в два /2/ етапа:
• Етап 1: Предварителна селекция въз основа на документите за кандидатстване. (Документи се подават до 28.09.2018)
• Етап 2:  Интервю със селектираните кандидати.
Поради очаквания интерес към програмата, ще бъдат потърсени само одобрените участници. Тези, които не са успели да се класират за участие във втория етап, могат да канидатстват отново в началото на следващия сезон, след публикуване на обявление за нови места в сайта на СРС.
Д) Необходими документи:
Изискват се автобиография и мотивационно писмо, отговарящо на следните въпроси:
1) Какво провокира интересът Ви към медиацията като способ за извънсъдебно разрешаване на спорове?
2) Какво Ви привлече към програмата и с какво конкретно бихте били полезни за развитието и?
3) Кои Ваши качества и умения ще допринесат за успешното Ви участие в стажантска програма на ЦСМ?
4) По какъв начин Вашето участие в настоящата стажантска програма ще Ви помогне да постигнете своите лични и професионални цели?
Формата на мотивационното писмо изисква отговор и на четирите въпроса, в не повече от 200 думи за всеки от въпросите, в свободен текст.
Е) Продължителност на стажа
Всеки одобрен стажант ще има възможност да участва в срок от три месеца от приемането му към ЦСМ.
 Ж) Съдействие и оценка на дейността
Комисията по буква Г) подпомага, наблюдава и оценява дейността на стажантите.
В края на всяка част от програмата при оценяването на работата на стажантите ще могат да се включат и членовете на ЦСМ, медиаторите и координаторите, с които стажантите са работили по време на стажа. Участниците в програмата ще получат удостоверение за участие в програмата.
 З) Необходими умения и качества
Студентите, желаещи да участват в програмата, следва да притежават следните умения и качества:
а) умения:
- отлични комуникативни умения;
- отлична писмена грамотност;
- добра компютърна грамотност;
- отлична работа в екип.
б) качества:
- отговорност;
- прецизност;
- адаптивност;
- креативност;
- инициативност.
 И) Начини за подаване на документите.
Документите могат да бъдат подадени до  г-жа Мариана Николова по някой от следните начини:
- на електронен адрес  Spogodbi@srs.justice.bg (за предпочитане)
- лично, всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа, на адрес, бул. Цар Борис III №54, ет.2, стая 204
 Й/ Допълнителна информация.
1.            Успешно преминалите стажа стажанти ще получат удостоверение за участие.
2.            Стажантите ще имат възможност да наблюдават реална медиация, при съгласие на страните в производството по медиация и на медиаторите.
3.            При необходимост, ЦСМ ще потвърди пред трети лица, че стажантът е бил част от програмата за даден период.
4.            Стажът не е платен и не е сертифициращ курс за медиатори.
5.            Стажантите ще получат първоначални знания за медиацията, като ще присъстват на няколко презентации и срещи със съдии и медиатори към ЦСМ.
 
ВАЖНИ ДАТИ:
1.            Подаване на документи – до 23.09.2022 г.
2.            Интервюта – 28.09.2022 г.
3.            Покани за участие до одобрените – 30.09.2022 г.
4.            Начало на стажа –  03.10.2022 г.
5.            Продължителност на стажа –  три месеца.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация