C C C C A+ A A- X

Кандидатстване - документи и срок

1. Необходими документи

  • автобиография на български и английски език (ако кандидатът владее английски език);
  • мотивационно писмо на български и английски език (ако кандидатът владее английски език).

     И двата документа следва да бъдат написани на Times New Roman, шрифт 12. Автобиографията следва да е не по-дълга от една страница. В нея кандидатът следва да посочи освен всичко друго и средния си семестриален успех до момента (при необходимост е възможно съдиите да поискат от студента да представи академична справка).
Мотивационното писмо следва да е не по-дълго от страница и половина, разредка 1 ½. В него кандидатът освен всичко друго следва да опише:

  •  интересите си в областта на правото;
  •  очакванията си от програмата.
     

2. Срок за кандидатстване
 
     Желаещите да участват в програмата следва да подадат документите си до 24.09.2023 г. включително. В предварителния подбор ще участват съдиите, които участват в програмата. Кандидатите, които преминат предварителния подбор по документи, ще бъдат уведомени писмено. Интервютата ще се проведат в периода 29.09 - 03.10.2023 г. Представянето на кандидатите ще бъде оценявано по шестобалната система. Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултата от конкурса.
Кандидатите, които заявят желание за участие за наградата – стаж при съдия Милазо, ще бъдат проверени за нивото на владеене на английски език. За интервютата кандидатите ще бъдат уведомени предварително.
 
3. Начини за подаване на документите

Документите могат да бъдат подадени по някой от следните начини:

  • на електронен адрес stajanti@srs.justice.bg;
  • по пощата на адрес Софийски районен съд, София 1612, бул. „Цар Борис III” № 54, кабинет 204;

Желаем успех на всички студенти, които биха желали да участват в програмата.

За контакти

Мариана Николова
02 8955 423
0889 515 423

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация