C C C C A+ A A- X

Описание на програмата

1. Участници 

   Програмата е предназначена за млади амбициозни юристи, които са отговорни за своето развитие и израстване. В нея ще участват съдии от Софийския районен съд, Софийски градски съд, Районен съд Сливница, Върховен касационен съд и Административен съд София-град.
   За пореден път в програмата, освен завършилите трети курс студенти, ще могат да участват и млади юристи, придобили вече правоспособност, които са амбицирани да подобрят практическите си умения и да усвоят нови знания, които ще са им изключително полезни в работата.


2. Цел
    Целта на стажантската програма е:

 • да даде възможност на участниците да придобият практически правни умения, както и да задълбочат познанията си относно българската правораздавателна система;
 • да осигури квалифицирана помощ на съдиите.

 

3. Дейности по програмата

    За петнадесета поредна година съдиите от СРС ще изберат подходящите за програмата участници, които да стажуват от октомври 2023 г. до май 2024 година включително. Съдиите ще се отнасят с разбиране към заетостта на участниците.
Стажът ще бъде разделен на две части. Първата част ще е от октомври 2023г. до януари 2024г. включително. Втората част ще започне през февруари 2024 г. и ще продължи до края на май 2024 г. включително. През първата част от програмата всеки участник ще работи поне с двама съдии. През втората част от програмата всеки участник отново ще работи поне с двама съдии, които обаче ще бъдат различни от съдиите, с които са работили през първата част от програмата.
    В края на всяка част от програмата работата на участниците ще бъде оценена от съдиите, с които те са работили. В края на стажа оценките на участниците от двете части на програмата ще бъдат обобщени от съдиите, които ще участват в програмата.

    След това съдиите от СРС ще изпратят на съдия Джейн Милазо  - федерален съдия от Окръжния федерален съд в Ню Орлианс, Източен окръг, Луизиана, САЩ:

 • документите за кандидатстване в програмата на най-добре представителите се участници;
 • оценъчните форми за тези участници, попълнени от съдиите, с които те са работили. Съдия Милазо  ще избере един от участниците, който ще стажува два месеца при него.

4. Работа, която ще бъде възлагана на участници.

     Участниците ще имат възможност да работят с граждански или с наказателни съдии. При работата им с граждански съдии от участниците ще се очаква:

 • да проверяват редовността на искови молби;
 • да изготвят проекти на доклади на дела;
 • да изготвят проекти на заповеди за изпълнение и изпълнителни листа;
 • да изготвят проекти на решения.

 

     При работа с наказателни съдии от участниците ще се очаква:

 • да изготвят проекти на решения по административно-наказателни дела;
 • да изготвят проекти на мотиви към присъди по наказателни дела.

     Съдиите ще преценяват работата, която възлагат на участниците, така че изпълнението й да не отнема на конкретния студент повече от 10 часа на седмица. При желание от участниците, те ще могат да посещават редовни съдебни заседания и спогодителни заседания, но времето, което те отделят за тях, няма да им се отчита при изпълнението на седмичната 10-часова работа.
 
5. Финансиране

    За момента не е предвидено студентите, които ще участват в програмата, да получават заплащане. Студентът, който бъде избран от съдия Милазо , ще получи стипендия от Комисия „Фулбрайт”, която ще покрие разноските му за:

 • виза;
 • пътуването му до Ню Орлеанс и обратно;
 • квартира, храна и ежедневни разноски в Ню Орлеанс. Студентът, който придобие право да участва в едногодишен курс по английски език към Комисия „Фулбрайт”, ще бъде освободен от заплащането на такса за курса.

 

6. Награди

 

    След приключване на стажа се издават удостоверения за участие в програмата.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация