C C C C A+ A A- X

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Списък на лицата, подали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ в срок

Може да видите всички декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 тук

име и фамилия вх. № и дата на подаване
1 АДЕЛА ПЕТРОВА 149/08.06.2018
2 АДЕЛИНА АНГЕЛОВА 110/08.06.2018
3 АДЕЛИНА ПЕТРОВА 89/08.06.2018
4 АДРЯНА ХРИСТОВА 284/08.06.2018
5 АЛБЕНА АНКОВА 190/08.06.2018
6 АЛБЕНА ВАСИЛЕВА 418/08.06.2018
7 АЛБЕНА ДЖИВДЕРОВА 231/08.06.2018
8 АЛБЕНА ДИМИТРОВА 462/08.06.2018
9 АЛБЕНА МАРИНОВА 119/08.06.2018
10 АЛБЕНА МЛАДЕНОВА 272/08.06.2018
11 АЛБЕНА ПОПОВА 494/08.06.2018
12 АЛЕКСАНДРА КАРАМФИЛОВА 201/08.06.2018
13 АЛЕКСАНДРА МИНКОВА 510/08.06.2018
14 АЛЕКСАНДРА ТОДОРОВА 571/08.06.2018
15 АЛЕКСАНДЪР КОБУРОВ 302/08.06.2018
16 АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ 103/08.06.2018
17 АЛЕКСАНДЪР РОШКЕВ 301/08.06.2018
18 АНА ПЕШЕВА 372/08.06.2018
19 АНАСТАСИЯ ВЕЛКОВА 358/08.06.2018
20 АНГЕЛИНА АСЕНОВА 384/08.06.2018
21 АНГЕЛИНА НИКОЛОВА 271/08.06.2018
22 АНГЕЛИНА ПАУНОВА 465/08.06.2018
23 АНГЕЛИНА РАШКОВА 508/08.06.2018
24 АНЕЛИЯ ИВАНОВА 4/08.06.2018
25 АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА 472/08.06.2018
26 АНЕТА ЙОШЕВА 210/08.06.2018
27 АНЖЕЛА ИВАНОВА 425/08.06.2018
28 АНЖЕЛА СЛАВЧЕВА 54/08.06.2018
29 АНЖЕЛИНА МИЛАНОВА 543/08.06.2018
30 АНИ ЖИВКОВА 167/08.06.2018
31 АНИТА НЕЦОВА 216/08.06.2018
32 АНКА ХРИСТОВА 543/08.06.2018
33 АННА ГЕОРГИЕВА 8/08.06.2018
34 АННА КОВАНОВА 498/08.06.2018
35 АННА СТОЯНОВА 489/08.06.2018
36 АННИ ВЛАДИМИРОВА 100/08.06.2018
37 АННИ ОРМАНОВА 141/08.06.2018
38 АНТОАНЕТА ИВЧЕВА 383/08.06.2018
39 АНТОАНЕТА КИРИЛОВА 194/08.06.2018
40 АНТОАНЕТА УЗУНОВА 570/08.06.2018
41 АНТОН АТАНАСОВ 333/08.06.2018
42 АНТОНИЯ АНАНИЕВА-БОРИСОВА 205/08.06.2018
43 АНТОНИЯ ПАШЕВА 288/08.06.2018
44 АСЯ ВЕЛИКОВА 128/08.06.2018
45 АСЯ ИЛИЕВА 565/08.06.2018
46 АТАНАСКА ДОДНИКОВА 416/08.06.2018
47 БЕЛОСЛАВА ПЕЙЧЕВА 47/08.06.2018
48 БИЛЯНА ГРИГОРОВА 338/08.06.2018
49 БИЛЯНА КИРИЛОВА 79/08.06.2018
50 БИЛЯНА ПЕТРОВА 511/08.06.2018
51 БИЛЯНА РАДОВЕНСКА 354/08.06.2018
52 БИЛЯНА ЧЕБИШЕВА 561/08.06.2018
53 БИСКА ИЛИЕВА 521/08.06.2018
54 БОГДАНА ТОШЕВА 215/08.06.2018
55 БОЖИДАР ЯНКОВ 94/08.06.2018
56 БОЖИДАРКА ЙОРДАНОВА 202/08.06.2018
57 БОЙКА БОРИСОВА 551/08.06.2018
58 БОЙКА ЕТОВА 57/08.06.2018
59 БОЙКА ЛАЗАРОВА 251/08.06.2018
60 БОЙКА РАКОВСКА 557/08.06.2018
61 БОРИСЛАВ ТАБАКОВ 399/08.06.2018
62 БОРИСЛАВА ИЛИЕВА 545/08.06.2018
63 БОРЯНА БОРИСОВА 240/08.06.2018
64 БОРЯНА ЖЕЛЕВА-ПЕТРОВА 321/08.06.2018
65 БОРЯНА СОКОЛОВА 415/08.06.2018
66 БОРЯНА ТОШЕВА 575/08.06.2018
67 БОРЯНА ЦВЕТКОВА 285/08.06.2018
68 БОЯН НЕСТОРОВ 186/08.06.2018
69 ВАЛЕНТИН СТОИЛОВ 431/08.06.2018
70 ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА 59/08.06.2018
71 ВАЛЕНТИНА ЕРМЕНКОВА 38/08.06.2018
72 ВАЛЕНТИНА КЬОСЕВА 2/08.06.2018
73 ВАЛЕНТИНА МИЛОВАНОВА 136/08.06.2018
74 ВАЛЕНТИНА НЕНКОВА 308/08.06.2018
75 ВАЛЕНТИНА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА 524/08.06.2018
76 ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА 347/08.06.2018
77 ВАЛЕНТИНА РАЙКОВА 217/08.06.2018
78 ВАЛЕНТИНА СТАНОЕВА 385/08.06.2018
79 ВАЛЕНТИНА ЩУПАЛОВА 17/08.06.2018
80 ВАЛЕРИЯ АТАНАСОВА 407/08.06.2018
81 ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЕВА 70/08.06.2018
82 ВАЛЕРИЯ ДИМИТРОВА 447/08.06.2018
83 ВАЛЯ НИКОЛОВА 273/08.06.2018
84 ВАЛЯ ПАВЛОВА 44/08.06.2018
85 ВАНГЕЛИЯ ПЕШЕВА 457/08.06.2018
86 ВАНИНА МЛАДЕНОВА 226/08.06.2018
87 ВАНЯ АНГЕЛОВА 67/08.06.2018
88 ВАНЯ ВЕЛИЧКОВА 394/08.06.2018
89 ВАНЯ КИТАНОВА 86/08.06.2018
90 ВАНЯ ЛАЗАРОВА 249/08.06.2018
91 ВАНЯ РУЖИНА 474/08.06.2018
92 ВАНЯ СТЕФАНОВА 126/08.06.2018
93 ВАНЯ ТОДОРОВА 102/08.06.2018
94 ВАСИЛ СТОЯНОВ 381/08.06.2018
95 ВАСИЛЕНА ГАНЧЕВА 275/08.06.2018
96 ВАСИЛЕНА НИКОЛОВА 482/08.06.2018
97 ВАСКА ЕРМЕНКОВА 72/08.06.2018
98 ВАСКА ИВАНОВА 65/08.06.2018
99 ВЕЛИНА КАРАГЕОРГИЕВА 111/08.06.2018
100 ВЕЛИЧКА БОРИСОВА 41/08.06.2018
101 ВЕНЕРА ТОДОРОВА 363/08.06.2018
102 ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА 440/08.06.2018
103 ВЕНЕТА МИЛАНОВА 544/08.06.2018
104 ВЕНЕТА СТОЯНОВА 456/08.06.2018
105 ВЕНЕТА ЦАНОВА 22/08.06.2018
106 ВЕРА ДИМИТРОВА 120/08.06.2018
107 ВЕРА ТАСЕВА 239/08.06.2018
108 ВЕРА-МАРИЯ СТЕФАНОВА 123/08.06.2018
109 ВЕРГИНИЯ ГРОЗЕВА 303/08.06.2018
110 ВЕРДЖИНИЯ ДАНОВА 350/08.06.2018
111 ВЕРЖИНИЯ ИВАНОВА 567/08.06.2018
112 ВЕРКА СИМОВА 518/08.06.2018
113 ВЕРОНИКА БУДИНОВА 293/08.06.2018
114 ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА 499/08.06.2018
115 ВЕРОНИКА КРУМОВА 492/08.06.2018
116 ВЕРОНИКА КРУМОВА 432/08.06.2018
117 ВЕРОНИКА НАЙДЕНОВА 277/08.06.2018
118 ВЕСА ТОДОРОВА 413/08.06.2018
119 ВЕСЕЛА ДОДЕКОВА 104/08.06.2018
120 ВЕСЕЛА МАРИНОВА 46/08.06.2018
121 ВЕСЕЛА СПАСОВА 361/08.06.2018
122 ВЕСЕЛИНА АВРАМОВА 227/08.06.2018
123 ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА 573/08.06.2018
124 ВЕСЕЛИНА ГРИГОРОВА 12/08.06.2018
125 ВЕСЕЛИНА КРЪСТЕВА 369/08.06.2018
126 ВИКТОР БОЖИЛОВ 564/08.06.2018
127 ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА 282/08.06.2018
128 ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА 223/08.06.2018
129 ВИКТОРИЯ ИВАНОВА 140/08.06.2018
130 ВИКТОРИЯ КРЪСТАНОВА 114/08.06.2018
131 ВИКТОРИЯ ПАРФЕНИЕВА 203/08.06.2018
132 ВИОЛЕТА ДЕЛЧЕВА 445/08.06.2018
133 ВИОЛЕТА ИВАНОВА 107/08.06.2018
134 ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА 39/08.06.2018
135 ВИОЛЕТА МЕТОДИЕВА 252/08.06.2018
136 ВИОЛЕТА РОМАНОВА 476/08.06.2018
137 ВИОЛЕТКА КАРАДЖОВА 467/08.06.2018
138 ВЯРА БАЕВА 512/08.06.2018
139 ГАЛИНА ГЪЛЪБОВА 568/08.06.2018
140 ГАЛИНА ДИМИТРОВА-ДОБРЕВА 246/08.06.2018
141 ГАЛИНА ХРИСТОВА 428/08.06.2018
142 ГАЛИНА ЦВЕТКОВА 253/08.06.2018
143 ГАЛИНА ЧОМПОВА 148/08.06.2018
144 ГАНКА ИВАНОВА 357/08.06.2018
145 ГЕНОВЕВА ДРАГНЕВА 386/08.06.2018
146 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 408/08.06.2018
147 ГЕОРГИ МИРОНОВ 66/08.06.2018
148 ГЕОРГИ СТАМЕНОВ 232/08.06.2018
149 ГЕОРГИЦА ПЕНЧЕВА-ПАРУШЕВА 529/08.06.2018
150 ГЕОРГИЯ КРУМОВА 407/08.06.2018
151 ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА 20/08.06.2018
152 ГЕРГАНА ДАНАИЛОВА 423/08.06.2018
153 ГЕРГАНА КАМЕНОВА 373/08.06.2018
154 ГЕРГАНА КАМЕНОВА 23/08.06.2018
155 ГЕРГАНА ЛЕОНТИЕВА 30/08.06.2018
156 ГЕРГАНА РАНГЕЛОВА 310/08.06.2018
157 ГЕРГАНА СПАСОВА 459/08.06.2018
158 ГЕРГАНА СПАСОВА 534/08.06.2018
159 ГЕРГАНА СПАСОВА 387/08.06.2018
160 ГЕРГАНА ХРИСТОВА 237/08.06.2018
161 ГИНКА КИЧЕВА 228/08.06.2018
162 ГРЕТА СЪРБИНСКА 388/08.06.2018
163 ДАЙАНА АНТОВА 127/08.06.2018
164 ДАНИЕЛА АВДЖИЙСКА 174/08.06.2018
165 ДАНИЕЛА АСПАРУХОВА 209/08.06.2018
166 ДАНИЕЛА БОЖИНОВА 146/08.06.2018
167 ДАНИЕЛА БОРИСОВА 368/08.06.2018
168 ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА 375/08.06.2018
169 ДАНИЕЛА ИВАНОВА 248/08.06.2018
170 ДАНИЕЛА МИЛЕНОВА 477/08.06.2018
171 ДАНИЕЛА ПАНАЙОТОВА 235/08.06.2018
172 ДАНИЕЛА ПЕНКОВА 258/08.06.2018
173 ДАНИЕЛА СЕМОВА 334/08.06.2018
174 ДАНИЕЛА СТОЯНОВА 283/08.06.2018
175 ДАНИЕЛА ТРАЙКОВА 250/08.06.2018
176 ДАНИЕЛА ЯЧКОВА 151/08.06.2018
177 ДАРИНКА ЦАНЕВА 503/08.06.2018
178 ДЕНИС АЛЕКСИЕВ 535/08.06.2018
179 ДЕНИЦА АЛЕКСАНДРОВА 42/08.06.2018
180 ДЕНИЦА ГЕЛОВА 208/08.06.2018
181 ДЕСИ АСПАРУХОВА 269/08.06.2018
182 ДЕСИСЛАВА АРСОВА 296/08.06.2018
183 ДЕСИСЛАВА ГЕРГОВА 166/08.06.2018
184 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА 35/08.06.2018
185 ДЕСИСЛАВА КУШОВАЛИЕВА 64/08.06.2018
186 ДЕСИСЛАВА ЛАЗАРОВА 342/08.06.2018
187 ДЕСИСЛАВА МЛАДЕНОВА 560/08.06.2018
188 ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА 491/08.06.2018
189 ДЕСИСЛАВА ПОПОВА 130/08.06.2018
190 ДЕТЕЛИНА КРУМОВА 507/08.06.2018
191 ДИАНА БЛАГОЕВА 113/08.06.2018
192 ДИАНА ДИМИТРОВА 243/08.06.2018
193 ДИАНА ИВАНОВА 143/08.06.2018
194 ДИАНА ПРОДАНОВА 73/08.06.2018
195 ДИМИТРИНА НИКОЛОВА 245/08.06.2018
196 ДИМИТЪР ДЖАНАВАРОВ 75/08.06.2018
197 ДИЯНА ВЪЛКОВА 122/08.06.2018
198 ДОБРИНКА БРАТАНОВА 157/08.06.2018
199 ДОБРИНКА ДИМИТРОВА 220/08.06.2018
200 ДОНИКА БАТАНОВА 532/08.06.2018
201 ДОРА ПЕТРОВА 81/08.06.2018
202 ДРАГОМИРА ИЛИЕВА 290/08.06.2018
203 ЕВГЕНИЯ АТАНАСОВА 270/08.06.2018
204 ЕВГЕНИЯ ГАЧЕВА 262/08.06.2018
205 ЕВГЕНИЯ ГИЧЕВА-АЛЕКСАНДРОВА 25/08.06.2018
206 ЕВЕЛИНА ИВАНОВА 389/08.06.2018
207 ЕВСТАТИ ТОДОРОВ 395/08.06.2018
208 ЕКАТЕРИНА АЛАДЖОВА 221/08.06.2018
209 ЕЛВИРА ИВАНОВА 475/08.06.2018
210 ЕЛЕНА АНТОНОВА-ТУЛЕВА 69/08.06.2018
211 ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА 230/08.06.2018
212 ЕЛЕНА ВЕЛИЗАРОВА 206/08.06.2018
213 ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА-МИРЧЕВА 200/08.06.2018
214 ЕЛЕНА ВЪРБОВА 184/08.06.2018
215 ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА 61/08.06.2018
216 ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА-ИЛИЕВА 537/08.06.2018
217 ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА 317/08.06.2018
218 ЕЛЕНА ПЕТРОВА 574/08.06.2018
219 ЕЛЕНА ШЕБОВА 485/08.06.2018
220 ЕЛЕОНОРА ЙОРДАНОВА 71/08.06.2018
221 ЕЛИ АРАБАДЖИЕВА 481/08.06.2018
222 ЕЛИ ДИМАНДИЕВА 366/08.06.2018
223 ЕЛИ ИЛИЕВА 491/08.06.2018
224 ЕЛИ ШОКОРДОВА 352/08.06.2018
225 ЕЛИЗАБЕТ БЕГУНОВА 68/08.06.2018
226 ЕЛИЗАБЕТ СТОИМЕНОВА 360/08.06.2018
227 ЕЛИЦА ДАНОВА 80/08.06.2018
228 ЕЛКА БОГДАНОВА 229/08.06.2018
229 ЕЛМИРА МЕЧЕВА-КАБАСАНОВА 90/08.06.2018
230 ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА 175/08.06.2018
231 ЕМИЛИЯ АНЕВА 460/08.06.2018
232 ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА 470/08.06.2018
233 ЕМИЛИЯ ИВАНОВА 578/08.06.2018
234 ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА 168/08.06.2018
235 ЕМИЛИЯ КАЛИНОВСКА-БИЛЯРСКА 171/08.06.2018
236 ЕМИЛИЯ МАНОЛОВА-ТОМОВА 172/08.06.2018
237 ЕМИЛИЯ НАЙДЕНОВА 337/08.06.2018
238 ЕМИЛИЯ СОПОТСКА 37/08.06.2018
239 ЕМИЛИЯ СТОЙЧЕВА 121/08.06.2018
240 ЕМИЛИЯ ТАНОВА 92/08.06.2018
241 ЕРИКА КРЪСТЕВА 21/08.06.2018
242 ЖАНА ДИКОВА 176/08.06.2018
243 ЖАНА ТОДОРОВА 380/08.06.2018
244 ЖЕНИ БОЖКОВА 291/08.06.2018
245 ЖЕНЯ ДИМОВА 63/08.06.2018
246 ЖИВКА ПАНГАЛОВА 417/08.06.2018
247 ЖИВКО ХРИСТОВ 430/08.06.2018
248 ЗДРАВКА ТРЕНДАФИЛОВА 333/08.06.2018
249 ЗЛАТКА ИВАНОВА 24/08.06.2018
250 ЗЛАТКА ЙОТОВА 222/08.06.2018
251 ЗОРНИЦА АПОСТОЛОВИЧ 14/08.06.2018
252 ЗОРНИЦА ПЕШЕВА 131/08.06.2018
253 ИВА АЛЕКСОВА 473/08.06.2018
254 ИВА ЕНЧЕВА 1/08.06.2018
255 ИВАЙЛА ДИМИТРОВА 7/08.06.2018
256 ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ 322/08.06.2018
257 ИВАЙЛО СТАНКОВ 403/08.06.2018
258 ИВАЛИНА ЙОРДАНОВА 378/08.06.2018
259 ИВАН КЕРЕМЕДЧИЕВ 401/08.06.2018
260 ИВАН ТУМАНОВ 74/08.06.2018
261 ИВАНКА МОНЧЕВА-СТОЙНЕВА 427/08.06.2018
262 ИВАНКА ПАУНОВА 189/08.06.2018
263 ИВЕЛИН ПЕТКОВ 112/08.06.2018
264 ИВЕЛИНА ИВАНОВА 10/08.06.2018
265 ИВЕЛИНА КЪШОВА-ЛАЗАРОВА 463/08.06.2018
266 ИВЕЛИНА МИЛАНОВА 513/08.06.2018
267 ИВОНА ДЖИКОВА 213/08.06.2018
268 ИВОНА ЕНЧЕВА 45/08.06.2018
269 ИГНАТ ПЕТКОВ 318/08.06.2018
270 ИГНАТ ТИМОФЕЕВ 161/08.06.2018
271 ИЛИАНА ВАКРИЛОВА 135/08.06.2018
272 ИЛИАНА СТАНЕВА 509/08.06.2018
273 ИЛИЯНА ИВАНОВА 242/08.06.2018
274 ИЛИЯНА КИРОВА 539/08.06.2018
275 ИЛОНА ДАНЕВА 177/08.06.2018
276 ИНА КИРИЛОВА 133/08.06.2018
277 ИНА КОЛЕВА 437/08.06.2018
278 ИННА ДЕРИВОЛКОВА 93/08.06.2018
279 ИННА ТОДОРОВА 433/08.06.2018
280 ЙОАНА ЙОТОВА 558/08.06.2018
281 ЙОАНА КИРЯЧКО 538/08.06.2018
282 ЙОАНА ТОНЕВА 36/08.06.2018
283 ЙОЛАНДА КЕРАНОВА 396/08.06.2018
284 ЙОНЕТА ЙОНКОВА 218/08.06.2018
285 ЙОРДАНКА ИЛИЕВА 324/08.06.2018
286 ЙОРДАНКА ЦИКОВА 279/08.06.2018
287 ИРЕНА АНГЕЛОВА 530/08.06.2018
288 ИРЕНА БОЖИЛОВА 156/08.06.2018
289 ИРЕНА ИВАНОВА 571/08.06.2018
290 ИРЕНА МИХАЙЛОВА 286/08.06.2018
291 ИСКРА ДИМИТРОВА 181/08.06.2018
292 КАЛИНА АНГЕЛОВА 48/08.06.2018
293 КАЛОЯН ДИМИТРОВ 319/08.06.2018
294 КАЛОЯН СТЕФАНОВ 523/08.06.2018
295 КАМЕЛИЯ ЙОТОВА-КУПЕНОВА 29/08.06.2018
296 КАМЕЛИЯ КОСТАДИНОВА 139/08.06.2018
297 КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА 211/08.06.2018
298 КАМЕЛИЯ СПАСОВА 424/08.06.2018
299 КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА 330/08.06.2018
300 КАРИНА ПЕТРОВА 292/08.06.2018
301 КАРМЕН КИТОВА 3/08.06.2018
302 КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА 254/08.06.2018
303 КАТЯ ВЛАДИМИРОВА 62/08.06.2018
304 КАТЯ ИВАНОВА 267/08.06.2018
305 КАТЯ ЛОЗЕВА 95/08.06.2018
306 КАТЯ СТАНКОВА 99/08.06.2018
307 КОСТАДИНКА БОРИСОВА 562/08.06.2018
308 КОЯ КРЪСТЕВА 448/08.06.2018
309 КРАСИМИР СПАСОВ 187/08.06.2018
310 КРАСИМИРА БОГОЕВА 266/08.06.2018
311 КРАСИМИРА ГАНЕЦОВСКА 159/08.06.2018
312 КРАСИМИРА ДИНЕВА 486/08.06.2018
313 КРАСИМИРА КЪШОВА 483/08.06.2018
314 КРАСИМИРА ПАНДОВА 26/08.06.2018
315 КРАСИМИРА ЧОРБАДЖИЙСКА 97/08.06.2018
316 КРИСТИН АНАСТАСОВА 364/08.06.2018
317 КРИСТИН ИВАНОВА 28/08.06.2018
318 КРИСТИНА НИКОЛОВА 132/08.06.2018
319 ЛАРИСА СТАНЧЕВА 467/08.06.2018
320 ЛЕВЕНТИНА СТАМЕНОВА 247/08.06.2018
321 ЛЕНОЧКА КОСТАДИНОВА 304/08.06.2018
322 ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВА 236/08.06.2018
323 ЛИДИЯ КАНАЗИРЕВА 178/08.06.2018
324 ЛИЛИ АНАСТАСОВА 155/08.06.2018
325 ЛИЛИЯ ИВАНОВА 138/08.06.2018
326 ЛИЛИЯ МИЛУШЕВА 169/08.06.2018
327 ЛИЛИЯ ПАНОВА 346/08.06.2018
328 ЛИЛИЯ ПЕТКОВА 450/08.06.2018
329 ЛИЛЯНА АНДОНОВА 195/08.06.2018
330 ЛЮБА СТАТЕЛОВА 244/08.06.2018
331 ЛЮБКА ЗЛАТЕВА 533/08.06.2018
332 ЛЮБКА НЕРЕЗОВА 550/08.06.2018
333 ЛЮБКА ЯНАКИЕВА 487/08.06.2018
334 ЛЮБОМИРА СЕРАФИМОВА 452/08.06.2018
335 ЛЮДМИЛ РАНГЕЛОВ 58/08.06.2018
336 ЛЮДМИЛА ИСТАЙКОВА 412/08.06.2018
337 ЛЮДМИЛА КРАЛИКОВА 355/08.06.2018
338 ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА 53/08.06.2018
339 ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА 327/08.06.2018
340 МАГДА ВЕКОВА 312/08.06.2018
341 МАГДАЛЕНА РАНГЕЛОВА 340/08.06.2018
342 МАДЛЕНА НИКОЛОВА 479/08.06.2018
343 МАЛИНКА САВОВА 331/08.06.2018
344 МАНУЕЛА ДОДЕВА 60/08.06.2018
345 МАРГАРИТА ВЕСЕЛИНОВА 493/08.06.2018
346 МАРГАРИТА КОСЕВА 173/08.06.2018
347 МАРГАРИТА МИНЧЕВА-НАНЧЕВА 311/08.06.2018
348 МАРИАНА АРАБАДЖИЕВА 454/08.06.2018
349 МАРИАНА ГЕОРГИЕВА 154/08.06.2018
350 МАРИАНА ИВАНОВА 219/08.06.2018
351 МАРИАНА ЛЕКОВА 553/08.06.2018
352 МАРИАНА НИКОЛОВА 520/08.06.2018
353 МАРИАНА СОКОЛОВА 348/08.06.2018
354 МАРИАНА СУРЛЕВА 298/08.06.2018
355 МАРИАНА ЧОЛАКОВА 199/08.06.2018
356 МАРИН СТОЙНОВ 234/08.06.2018
357 МАРИНА ГАЙДАРОВА-САНДУЛОВА 332/08.06.2018
358 МАРИНА ПАВЛОВА 180/08.06.2018
359 МАРИОЛА СТОЯНОВА 192/08.06.2018
360 МАРИЯ АТАНАСОВА 224/08.06.2018
361 МАРИЯ БОЖИЛОВА 118/08.06.2018
362 МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА 274/08.06.2018
363 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА 514/08.06.2018
364 МАРИЯ ДИМИТРОВА 490/08.06.2018
365 МАРИЯ ДУШКОВА 336/08.06.2018
366 МАРИЯ ЗЛАТКОВА 179/08.06.2018
367 МАРИЯ КОСТОВА 469/08.06.2018
368 МАРИЯ МАНЧЕВА 212/08.06.2018
369 МАРИЯ МЕТОДИЕВА 502/08.06.2018
370 МАРИЯ МИХАЙЛОВА 142/08.06.2018
371 МАРИЯ НАКОВА 555/08.06.2018
372 МАРИЯ НАКОВА 410/08.06.2018
373 МАРИЯ ПЕНЕВА 397/08.06.2018
374 МАРИЯ СТОЙКОВА 198/08.06.2018
375 МАРИЯ ТОШЕВА 536/08.06.2018
376 МАРИЯ ШАМСИ ПУР 501/08.06.2018
377 МАРТИНА ГЕРАСИМОВА 496/08.06.2018
378 МАРТИНА ЗЛАТАНОВА ХРИСТОВА 382/08.06.2018
379 МАРУСЯ ДОЙЧИНОВА 105/08.06.2018
380 МАЯ БОЯДЖИЕВА 150/08.06.2018
381 МАЯ КАРГОВА 238/08.06.2018
382 МАЯ МЛАДЕНОВА 13/08.06.2018
383 МАЯ ЦВЕТКОВА 328/08.06.2018
384 МИГЛЕНА АЛЕКСИЕВА 458/08.06.2018
385 МИЛА ВЪРБАНОВА 419/08.06.2018
386 МИЛА ТОНКОВА 388/08.06.2018
387 МИЛЕНА КАЦАРОВА 164/08.06.2018
388 МИЛЕНА КИМЕНЬОВА 55/08.06.2018
389 МИЛЕНА РАДОНОВА-СМИЛКОВА 405/08.06.2018
390 МИЛЕНА СТАВРИЕВА 314/08.06.2018
391 МИЛИЦА ГЕОРГИЕВА 527/08.06.2018
392 МИМИ ЧИПЕВА 163/08.06.2018
393 МИНКА БАШОВА 16/08.06.2018
394 МИНКА ДИНЕВА 420/08.06.2018
395 МИРЕЛА ДОБРИЯНОВА-ШОПОВА 451/08.06.2018
396 МИРОСЛАВ ДАНГОВ 377/08.06.2018
397 МИХАЕЛА КАСАБОВА-ХРАНОВА 549/08.06.2018
398 МИХАЕЛА МИТОВА 241/08.06.2018
399 МИХАЕЛА ЦОНЕВА 563/08.06.2018
400 МОНИКА ВЕЛИНОВА 153/08.06.2018
401 МОНИКА ЙОТОВА 315/08.06.2018
402 МОНИКА МИЛИНА 339/08.06.2018
403 МОНИКА ТОПУЗОВА 9/08.06.2018
404 НАДЕЖДА ВЪЧКОВА 367/08.06.2018
405 НАДЕЖДА ГЕРОВА-БАЛАБАНОВА 391/08.06.2018
406 НАДЕЖДА ИВАНОВА 341/08.06.2018
407 НАДЕЖДА ИГНАТОВА 351/08.06.2018
408 НАДЯ ГЕРОВА 497/08.06.2018
409 НАДЯ НАЙДЕНОВА 51/08.06.2018
410 НАДЯ НАЙДЕНОВА 76/08.06.2018
411 НАДЯ ТОДОРОВА 87/08.06.2018
412 НАТАЛИЯ НИКОЛОВА 88/08.06.2018
413 НАТАША МЕРЕВА 449/08.06.2018
414 НЕВЕЛИНА НЕНОВА 390/08.06.2018
415 НЕДЯЛКА МИТОВА 78/08.06.2018
416 НЕЛИ ВАСИЛЕВА 504/08.06.2018
417 НЕЛИ ДИМОВА 326/08.06.2018
418 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ 225/08.06.2018
419 НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ 56/08.06.2018
420 НИКОЛАЙ КОЕВ 40/08.06.2018
421 НИКОЛАЙ НЕНКОВ 52/08.06.2018
422 НИКОЛАЙ СПИРОВ 522/08.06.2018
423 НИКОЛЕТА БОЖКОВА 444/08.06.2018
424 НИКОЛИНА КУЛИШЕВА-КОВАЧЕВА 109/08.06.2018
425 НИНА ЙОВЕВА 455/08.06.2018
426 ПАВЛИНА БЕНКОВА 441/08.06.2018
427 ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА 421/08.06.2018
428 ПАВЛИНА ПЕТКОВА 438/08.06.2018
429 ПАУНА ТРИФОНОВА 526/08.06.2018
430 ПЕНКА АНГАРЕВА 268/08.06.2018
431 ПЕНКА ЯКИМОВА 316/08.06.2018
432 ПЕРСИДА ЧУМАЧЕНКО 6/08.06.2018
433 ПЕТРОМИРА МЛАДЕНОВА 468/08.06.2018
434 ПЕТЪР СТОИЛОВ 77/08.06.2018
435 ПЕТЯ АНГЕЛОВА 434/08.06.2018
436 ПЕТЯ БАЛКАНСКА 158/08.06.2018
437 ПЕТЯ ВЕЛИЧКОВА 540/08.06.2018
438 ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА 374/08.06.2018
439 ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА-ГЕЛОВА 517/08.06.2018
440 ПЕТЯ ЙОНКОВА 5/08.06.2018
441 ПЕТЯ ЙОРДАНОВА 426/08.06.2018
442 ПЕТЯ КАЛЧЕВА 506/08.06.2018
443 ПЕТЯ КЪНЧЕВА 323/08.06.2018
444 ПЕТЯ ПЕТРОВА 422/08.06.2018
445 ПЕТЯ ПЕТРОВА 466/08.06.2018
446 ПЕТЯ СТОЯНОВА-ВЕЛИНСКА 300/08.06.2018
447 ПОЛИНА АСЕНОВА 196/08.06.2018
448 ПОЛИНА ЦАНКОВА 295/08.06.2018
449 ПЪРВОЛЕТКА ТОМОВА 50/08.06.2018
450 РАДКА МИЛЕВА 108/08.06.2018
451 РАДКА ХРИСТОВА 435/08.06.2018
452 РАДОСТИНА СТАНЧЕВА 569/08.06.2018
453 РАДОСТИНА ЯНКОВА 27/08.06.2018
454 РАЙНА АНДРЕЕВА 18/08.06.2018
455 РАЙНА ПАВЛОВА 297/08.06.2018
456 РАЙНА ТАБАКОВА 400/08.06.2018
457 РАЛИЦА ГАЛЧЕВА 488/08.06.2018
458 РАЛИЦА КРУМОВА 335/08.06.2018
459 РАЯ СТОИЧКОВА-КОНСТАНТИНОВА 294/08.06.2018
460 РЕНИ ПЕТРОВА 556/08.06.2018
461 РЕНИ ЯНКОВА 370/08.06.2018
462 РОЗАЛИНА ДИМИТРОВА 307/08.06.2018
463 РОМАН НАЗИМ 443/08.06.2018
464 РОСЕН БЪЧВАРОВ 33/08.06.2018
465 РОСИЦА АНЧЕВА 376/08.06.2018
466 РОСИЦА ГАНЕВА 516/08.06.2018
467 РОСИЦА ДОДОВА 325/08.06.2018
468 РОСИЦА ЛАШОВА 129/08.06.2018
469 РОСИЦА МАЛИНОВА 115/08.06.2018
470 РОСИЦА СТОИЧКОВА 233/08.06.2018
471 РУМЕН ПОПИНСКИ 306/08.06.2018
472 РУМЯНА ВАНЧОВА-ВЕЛКОВА 371/08.06.2018
473 РУМЯНА ВЛАДКОВА 162/08.06.2018
474 РУМЯНА ГЕОРГИЕВА 83/08.06.2018
475 РУМЯНА СТОЯНОВА 442/08.06.2018
476 РУСАНКА РИЗОВА 402/08.06.2018
477 РУСИАНА ЯНКУЛОВА 455/08.06.2018
478 САШКА ВЕЛИНОВА 116/08.06.2018
479 СВЕТЛА ГОРЯНОВА 255/08.06.2018
480 СВЕТЛА ЙОНКОВА 197/08.06.2018
481 СВЕТЛА КОЛАРОВА 259/08.06.2018
482 СВЕТЛА ЛАЗАРОВА 85/08.06.2018
483 СВЕТЛА МИЛАНОВА 191/08.06.2018
484 СВЕТЛА СТОЯНОВА 170/08.06.2018
485 СВЕТЛА ТАСЕВА 528/08.06.2018
486 СВЕТЛАНА КЛИМЕНТОВА 531/08.06.2018
487 СВЕТЛАНА ПЕТКОВА 281/08.06.2018
488 СВЕТЛАНА СОМОВА 137/08.06.2018
489 СВЕТОСЛАВ ХАДЖИЕВ 552/08.06.2018
490 СВЕТОСЛАВА ДИМОВА 404/08.06.2018
491 СИЛВА НИКОЛОВА 480/08.06.2018
492 СИЛВИЯ АНДОНОВА 554/08.06.2018
493 СИЛВИЯ ПАУНОВА 362/08.06.2018
494 СИЛВИЯ РАНОВА 207/08.06.2018
495 СИМОНА ДЕЛЧЕВА 379/08.06.2018
496 СИМОНА ХРИСТОВА 525/08.06.2018
497 СЛАВА ВЕЛКОВА 260/08.06.2018
498 СЛАВЯНКА ГЕРГИНОВА-АНГЕЛОВА 309/08.06.2018
499 СНЕЖА АЛЕКСОВА 193/08.06.2018
500 СНЕЖАНА БОРИСОВА 461/08.06.2018
501 СНЕЖАНА ТОДОРОВА 349/08.06.2018
502 СНЕЖАНА ТУЛЕЧКА 183/08.06.2018
503 СНЕЖАНА ТЪРЪШЕВА 500/08.06.2018
504 СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА 359/08.06.2018
505 СНЕЖАНКА КИРИЛОВА 541/08.06.2018
506 СНЕЖАНКА НАУМОВА 261/08.06.2018
507 СНЕЖАНКА ТАКОВА 101/08.06.2018
508 СНЕЖИНКА ЦВЕТКОВА 446/08.06.2018
509 СОНЯ БОЖИЛОВА 144/08.06.2018
510 СОНЯ ВЕСЕЛИНОВА 414/08.06.2018
511 СОНЯ КУЗМАНОВА 204/08.06.2018
512 СОНЯ МЛАДЕНОВА 505/08.06.2018
513 СОФИЯ РАЙКОВА 439/08.06.2018
514 СТАНИСЛАВА ТАКОВА 276/08.06.2018
515 СТЕФКА АДЕМОВА 423/08.06.2018
516 СТЕФКА ГЕОРГИЕВА 515/08.06.2018
517 СТЕФКА ТОМАНОВА 15/08.06.2018
518 СТЕФКА ЯНЕВА 289/08.06.2018
519 СТОЙЧО ДИМИТРОВ 320/08.06.2018
520 СТОЙЧО СТОЙКОВ 329/08.06.2018
521 СТОЙЧО СТОЙКОВ 546/08.06.2018
522 СТОЯН ГЕОРГИЕВ 188/08.06.2018
523 ТАНЯ ВЪЛЧИНОВА 147/08.06.2018
524 ТАНЯ ГЕОРГИЕВА 11/08.06.2018
525 ТАНЯ КЪНЧЕВА 106/08.06.2018
526 ТАНЯ МИТКОВА 495/08.06.2018
527 ТАНЯ ПЕТКОВА 548/08.06.2018
528 ТАНЯ ТОДОРОВА 299/08.06.2018
529 ТАТЯНА БЪЧВАРОВА 32/08.06.2018
530 ТАТЯНА ВЕЛИНОВА 125/08.06.2018
531 ТАТЯНА ДИМИТРОВА 305/08.06.2018
532 ТАТЯНА КАРАМФИЛОВА 265/08.06.2018
533 ТАТЯНА ТОДОРОВА 547/08.06.2018
534 ТАТЯНА ТОТЕВА-ПОПИНСКА 411/08.06.2018
535 ТЕМЕНУЖКА ДЖУРИНА 484/08.06.2018
536 ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА 124/08.06.2018
537 ТЕМЕНУЖКА СИРАКОВА 165/08.06.2018
538 ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА 256/08.06.2018
539 ТЕМЕНУЖКА ЧЕХЛЕВА 248/08.06.2018
540 ТЕОДОРА БОГДАНОВА 34/08.06.2018
541 ТЕОДОРА КУЛИШЕВА 19/08.06.2018
542 ТЕОДОРА ПЕТКОВА 577/08.06.2018
543 ТИХОМИРА ЦЕНОВА 353/08.06.2018
544 ТОДОРКА ВАСИЛЕВА 264/08.06.2018
545 ТРАЯНКА БЕМБЕРСКА 185/08.06.2018
546 ФАТМЕ ЧАНГАЛОВА 393/08.06.2018
547 ФИНКА ГЕОРГИЕВА 356/08.06.2018
548 ХРИСТИНА АЛЕКСИЕВА 409/08.06.2018
549 ХРИСТИНА КОЕМДЖИЕВА 278/08.06.2018
550 ХРИСТИНА РУНТОВА 96/08.06.2018
551 ХРИСТИНА СМОЧЕВСКА 257/08.06.2018
552 ЦВЕТА СЪТОВА 160/08.06.2018
553 ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ 145/08.06.2018
554 ЦВЕТАН ИЛИЕВ 345/08.06.2018
555 ЦВЕТАНА ТОШЕВА 82/08.06.2018
556 ЦВЕТАНКА БОЙЧЕВА 134/08.06.2018
557 ЦВЕТАНКА ДАКОВА-ВЕЛИЧКОВА 14/08.06.2018
558 ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА 31/08.06.2018
559 ЦВЕТАНКА КАРАИВАНОВА 117/08.06.2018
560 ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА 91/08.06.2018
561 ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА 263/08.06.2018
562 ЦВЕТЕЛИНА ПАУНОВА 566/08.06.2018
563 ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА-СТЕФАНОВА 392/08.06.2018
564 ЦВЕТИНА МИТКОВА 436/08.06.2018
565 ЦВЕТОМИРА АНАНИЕВА 313/08.06.2018
566 ЦВЕТОСЛАВА ГУЛИЙКОВА 365/08.06.2018
567 ЦЕЦКА НИКОЛОВА 464/08.06.2018
568 ЮЛИАНА БОЖИЛОВА 84/08.06.2018
569 ЮЛИАНА ЯНЧЕВА 576/08.06.2018
570 ЮЛИЯ ГРУДОВА 344/08.06.2018
571 ЮЛИЯ ИВАНОВА 478/08.06.2018
572 ЮЛИЯ КАРАНЕШЕВА 182/08.06.2018
573 ЮЛИЯ РАНГЕЛОВА 98/08.06.2018
574 ЯКИМ ГЪЛЪБОВ 152/08.06.2018
575 ЯНА ЛОЗАНОВА 280/08.06.2018
576 ЯНА ТАНЧЕВА 519/08.06.2018
577 ЯНА ТОДОРОВА 471/08.06.2018
578 ЯШЕНКО КУЗМАНОВ 43/08.06.2018

 

Списък на лицата, неподали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ и подали извън законов срок

име и фамилия
1 ВАНЯ ГЕОРГИЕВА
2 ВЕНЕТА ДИМИТРОВА
3 ВИОЛЕТА ГОСПОДИНОВА
4 ИВО ГЕОРГИЕВ
5 ЛЮБОВ СТОЯНОВА
6 МАРГАРИТА ИКОНОМОВА
7 МАРИЕТА АНГЕЛОВА
8 МАРИЯ ИВАНОВА
9 ПЕТЯ ДИМОВА
10 РОЗИТА ГРИГОРОВА
11 РОМИНА ВАНГЕЛОВА
12 СВЕТЛАНА ОГНЯНОВА
13 СИМОН ГЮРОВ
14 ХРИСТО КУЦАРОВ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация