C C C C A+ A A- X

Съобщение

 

В софийски районен съд ще се извърши инвентаризация на делата за времето от 08.01.2024г. до 26.01.2024г., включително. През този период работата с граждани ще е във времето от 14:00 часа до 16:00 часа.

Софийски районен съд, НО, 18-ти състав, на 09.04.2022 г. е разгледал искане за вземане мярка за неотклонение "задържане под стража" по чл. 64 НПК срещу Ч. Б. Според твърденията в обвинението той е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 122, ал. 1 НК - причиняване на смърт по непредпазливост. За това престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до 5 години, а максималният срок на задържането е само два месеца съобразно чл. 63, ал. 4 НПК. Съдът е приел, че въпреки ранния етап на разследване, с оглед самопризнанието за причиняване на смърт по непредпазливост, събраните доказателства позволяват да се приеме, че съществува обосновано предположение за това, че е извършено престъпление и че обвиняемият е неговият вероятен извършител. С оглед повдигнатото обвинение за непредпазливо деяние, чистото съдебно минало и данните по делото, че обвиняемият е съдействал на разследването, съдът е приел, че не са налице основания за вземане на най-тежката мярка за неотклонение и е преценил, че подходяща мярка за неотклонение е "подписка", която да се изпълнява на известния му адрес. В определението си съдията при СРС е обърнал внимание на общественото мнение, както и на факта, че наказуемостта за престъплението по чл. 122, ал. 1 НК е по-ниска от наказуемостта за престъпления, които в значително по-ниска степен засягат личната неприкосновеност на човека или въобще не са свързани с нейното накърняване - например наказанията за заплаха с убийство и за кражба са по-тежко наказуеми от причиняването на смърт по непредпазливост. Срещу определението по чл. 64 НПК не е подаден протест от прокуратурата. Към настоящия момент няма внесен обвинителен акт срещу лицето за това престъпление или за по-тежко такова.

 

Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва:

– за граждански дела

documents.go@srs.justice.bg

– за наказателни дела

documents.no@srs.justice.bg


Заповед АС-94/13.03.2023 г. - за транспортни разходи на съдебни заседатели

Обявление за наложено наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ

Заповед АС-11/12.01.2022 г. във връзка със съпроводителни писма към Агенция по вписванията.

Правила за мерките и средствата за защита на личните данни, обработвани в Софийски районен съд.  Заповед АС-571/07.12.2021 на Председателя на Софийски районен съд.

Софийски районен съд уведомява, че има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ и по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата. За ползването на системата е необходимо да се направи регистрация от съответното лице, което може да бъде осъществено на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/

 


 Документален филм "140 години Софийски районен съд"


Информация за организация на работата на съда


Обнародвано в „Държавен вестник“


Заповед във връзка с юридически стаж


График на заседания:

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА


Справки по дела чрез сайта могат да се извършват по следния начин:

I. Информация за дела 

 справки по дела

  1. За делата, информация за които се съдържа в деловодната система АСУД (т.е. образувани до 10.09.2020г. включително и от 18.09.2020г.) справките се извършват чрез „Справки по дела в АСУД“
  2. За делата, информация за които се съдържа в деловодната система ЕИСС (т.е. образувани от 11.09.2020г. до 17.09.2020г. включително) справките се извършват чрез „Справки по дела в ЕИСС“

II. За справки и информация могат да бъдат ползвани и телефоните, посочени в меню 

Информация за дела 

справки по дела 

         ► справки по телефона.


Вещите лица, назначени по делата следва да посочват електронен адрес и мобилен телефон за връзка, както и профили в системи за онлайн – комуникация, чрез които биха могли да се провеждат видеоконферентни връзки с тях с цел изслушването им в открито съдебно заседание. Изготвените експертни заключения по граждански и наказателни дела могат да бъдат депозирани, както следва: ekspertizi.go@srs.justice.bg – за граждански дела и ekspertizi.no@srs.justice.bg – за наказателни дела.


Публичността на проведените съдебните заседания (при наличие на медиен интерес) ще бъде осигурена чрез изявления на служителя „Връзки с обществеността”.  Имейл: rositsa.ancheva@srs.justice.bg


При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представя в оригинал лична карта и вносна бележка за платена държавна такса. Може да платите и на ПОС терминал в сградата на СРС на бул. Скобелев № 23 на Гише 27, 28 и 29.


Изплащане на хонорари в касата на СРС бул. Скобелев 23, ет.2, стая 249а

Изплащане на бюджетни хонорари

Понеделник и вторник

от 09:00 - 12:00 ч. 

Изплащане на депозитни хонорари

Сряда, Четвъртък и Петък

от 09:00 - 12:00 ч. 

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация