C C C C A+ A A- X

Съобщение

Уважаеми граждани и адвокати,

Уведомяваме Ви, че от 28.11.2020г. официалният сайт на Софийски районен съд е с нова визия, като може да бъде достъпен на адрес: https://srs.justice.bg/

Справки по дела чрез посочения сайт могат да се извършват по следния начин:

  • информация за дела справки по дела
  • за делата, информация за които се съдържа в деловодната система АСУД (т.е. образувани до 10.09.2020г. включително и от 18.09.2020г.) справките се извършват чрез „Справки по дела в АСУД“
  • за делата, информация за които се съдържа в деловодната система ЕИСС (т.е. образувани от 11.09.2020г. до 17.09.2020г. включително) справките се извършват чрез „Справки по дела в ЕИСС“, като по номер на делото могат да бъдат извеждани постановените по същото съдебни актове със заличени лични данни.

За справки и информация могат да бъдат ползвани и телефоните, посочени в меню информация за дела справки по дела справки по телефона.

Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва: documents.go@srs.justice.bg – за граждански дела и documents.no@srs.justice.bg – за наказателни дела.

Вещите лица, назначени по делата следва да посочват електронен адрес и мобилен телефон за връзка, както и профили в системи за онлайн – комуникация, чрез които биха могли да се провеждат видеоконферентни връзки с тях с цел изслушването им в открито съдебно заседание. Изготвените експертни заключения по граждански и наказателни дела могат да бъдат депозирани, както следва: ekspertizi.go@srs.justice.bg – за граждански дела и ekspertizi.no@srs.justice.bg – за наказателни дела.
Публичността на проведените съдебните заседания (при наличие на медиен интерес) ще бъде осигурена чрез изявления на служителя „Връзки с обществеността”. Телефон за връзка със служителя „Връзки с обществеността”: 02/8854785, 0886124404, имейл: rositsa.ancheva@srs.justice.bg
Заповед АС № 175

 

При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представя в оригинал лична карта и вносна бележка за платена държавна такса. Може да платите и на ПОС терминал на Гише 27, 28 и 29.

Изплащане на хонорари в касата на СРС бул. Скобелев 23, гише 18 и 19

Изплащане на бюджетни хонорари

Понеделник и вторник

от 09:00 - 12 ч. и от 13:00 - 16:00 ч.

Изплащане на депозитни хонорари

Сряда, Четвъртък и Петък

от 09:00 - 12 ч. и от 13:00 - 16:00 ч.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация