C C C C A+ A A- X

Съобщение

Софийски районен съд отбелязва 140 години от създаването сиДокументален филм "140 години Софийски районен съд"


Информация за организация на работата на съда


Заповед за инвентаризация 2021 г.


От 14.00 часа на 22.12.2020 г. до 31.12.2021 г., включително, касите в адвокатските стаи на съда няма да работят. Държавни такси ще могат да се заплащат само по банков път и на място на ПОС терминал. Възнаграждения и разходи на свидетели по издадени разходни касови ордери ще се изплащат само по банков път срещу представяне на документ за банкова сметка.


Обнародвано в „Държавен вестник“


Заповед във връзка с юридически стаж


Информация за отлагане на дела във връзка с COVID - 19:

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА


Уважаеми граждани и адвокати,

Уведомяваме Ви, че от 28.11.2020г. официалният сайт на Софийски районен съд е с нова визия, като може да бъде достъпен на адрес: https://srs.justice.bg/

Справки по дела чрез посочения сайт могат да се извършват по следния начин:

I. Информация за дела 

 справки по дела

  1. За делата, информация за които се съдържа в деловодната система АСУД (т.е. образувани до 10.09.2020г. включително и от 18.09.2020г.) справките се извършват чрез „Справки по дела в АСУД“
  2. За делата, информация за които се съдържа в деловодната система ЕИСС (т.е. образувани от 11.09.2020г. до 17.09.2020г. включително) справките се извършват чрез „Справки по дела в ЕИСС“

II. За справки и информация могат да бъдат ползвани и телефоните, посочени в меню 

Информация за дела 

справки по дела 

         ► справки по телефона.


Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва:

– за граждански дела

documents.go@srs.justice.bg

 

– за наказателни дела

documents.no@srs.justice.bg


 

Вещите лица, назначени по делата следва да посочват електронен адрес и мобилен телефон за връзка, както и профили в системи за онлайн – комуникация, чрез които биха могли да се провеждат видеоконферентни връзки с тях с цел изслушването им в открито съдебно заседание. Изготвените експертни заключения по граждански и наказателни дела могат да бъдат депозирани, както следва: ekspertizi.go@srs.justice.bg – за граждански дела и ekspertizi.no@srs.justice.bg – за наказателни дела.
Публичността на проведените съдебните заседания (при наличие на медиен интерес) ще бъде осигурена чрез изявления на служителя „Връзки с обществеността”. Телефон за връзка със служителя „Връзки с обществеността”: 0886124404, имейл: rositsa.ancheva@srs.justice.bg


При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представя в оригинал лична карта и вносна бележка за платена държавна такса. Може да платите и на ПОС терминал на Гише 27, 28 и 29.


Изплащане на хонорари в касата на СРС бул. Скобелев 23, гише 18 и 19

Изплащане на бюджетни хонорари

Понеделник и вторник

от 09:00 - 12 ч. и от 13:00 - 16:00 ч.

Изплащане на депозитни хонорари

Сряда, Четвъртък и Петък

от 09:00 - 12 ч. и от 13:00 - 16:00 ч.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация