Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
При подаване на заявление за издаване на свитедетелство за съдимост се представя в оригинал лична карта и вносна бележка за платена държавна такса. Може да платите и на ПОС терминал на Гише 27, 28 и 29.
Днес, 14.05.2018 г. Съдиите от Софийски районен съд излизат с декларация в подкрепа на съдия Силвия Хазърбасанова:
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
През последните няколко дни наш колега съдия Силвия Хазърбасанова е обект на медийна кампания, която се изразява в разпространение на абсолютно неприемливи, унизителни за личното й достойнство квалификации по повод постановено от нея съдебно решение по дело.
  Като част от същата кампания журналисти причакват съдия Хазърбасанова пред съдебна зала с въпроси, свързани с постановеното от нея решение и извън всякакви правила за приличие я преследват по коридора. На 09.05.2018 г. на сайта на медията е публикувана снимка на съдия Хазърбасанова пред дома й, заедно със съпруга й.
  Считаме проследяването на български съдия до дома му, заснемането му в присъствието на семейството му и навлизането без разрешение в личното му пространство за абсолютно недопустимо в правова държава. Подобно поведение няма връзка с никакво журналистическо разследване, а е обикновен опит за сплашване и притесняване на съдията. Още повече - когато медията е страна по дело, разгледано от същия съдия, решението по което подлежи на обжалване пред горестоящия съд.
  Призоваваме ВСС да вземе всички необходими мерки за гарантиране на сигурността на съдия Хазърбасанова и нейното семейство.
  Декларираме нашата решимост на отстояваме независимостта на българския съд и изразяваме убедеността си, че пасивното отношение на държавните институции в създалата се ситуация е неприемливо. То окуражава ескалирането на заплахите към съдията и охулването на съда като институция.
  Липсата на гаранция за физическата безопасност на съдията пряко се отразява на възможността съдиите да правораздават независимо и спокойно.
  Поставени сме в тежката ситуация да е необходимо да припомним, че Софийският районен съд е най-големият и най-натовареният районен съд в страната. Неговата спокойна работа по прилагане на закона е жизнено необходима за българското общество.


От Съдии Софийския районен съд


На 10.05.2018 г. Говорителят на Висшия съдебен съвет излезе с открито писмо по повод публикации на интернет сайт “ПИК”, касаещи правораздавателната дейност на съдия Хазърбасанова от Софийски районен съд.

Отворено писмо от говорителя на Съдийската колегия на ВСС по повод публикации в Информационна агенция "ПИК"


 

Заповед за инвентаризация 2018 г.
Заповед АС-325
Важно преместване на наказателно отделение
Заповед касови ордери
Заповед видео наблюдение
/Публикувана на 16.01.2017 г. в 16:45 ч./
Заповед обслужване на граждани и адвокати
/Публикувана на 09.09.2016 г. в 15:45 ч./
Заповед дежурно гише в служба "Архив"
/Публикувана на 07.09.2016 г. в 16:45 ч./
Заповед АС-145
Правила за възстановяване на дела
Заповед предоставяне на наказателни дела
Преместване на наказателно отделение
Пресслужба
Безопасност и здраве
Заповеди и инструктажи за безопастната работа в съда
Призовки от страната
Актуален списък с призовки, изпратени от други съдебни райони.
Контакти
Конкурси
Свободни работни места в Софийския районен съд
Дарители
Списък на дарители на Софийски районен съд
Благотворителност
Благотворителни кампании в Софийския районен съд
Контакт на съдиите с ВСС