Илиана Сивова

Име: ИЛИАНА СИВОВА
ЕРМ № 20151118009
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
практика в областта на търговско, банково и облигационно право, процесуално представителство
Професионален опит:
- гражданско и корпоративно право;
- правни проблеми на ЮЛНЦ;
- управление на издателска дейност
Допълнителна квалификация:
управление на нестопански организации

Чужди езици:
английски, руски, италиански
Медиация - области:
обща и търговска медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА