Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Стаж по Наредба №2 от 23.09.2002г. за придобиване на юридическа правоспособност
Стажантска програма Fulbright
Стаж на студенти от УНСС
Стажантска програма на ЦСМ
Класирани студенти от УНСС летен семестър 2019-2020

Списък на класираните студенти от Юридическия факултет на УНСС,
за участие в стажантска програма към Софийския районен съд
през летен семестър на учебната 2019/2020 г.
 

СЪДИЯ
 
СЪСТАВ СТАЖАНТ
1. МАРИЯ КАРАГЬОЗОВА 30

1. Галина Личкова Цончева
2. Елена Цветелинова Цветанова
 
2. БОРИС ДИНЕВ 28

1. Гергана Недялкова
2. Станислав Йорданов Ганчев
 
3. МЕТОДИ ШУШКОВ 161

1. Ивайло Емилов Тончовски
 
4. СИЛВИЯ КИРОВА 142

1. Иван Петров Цанов
2.Весела Любомирова Апостолова
 

5. КЛАУДИЯ МИТОВА
 
41
1. Александър Росенов Кръстев
6. НИКОЛАЙ МАДЖАРОВ 117

1. Мария Пламенова Първанова
2. Сезгин Хасан Рамадан
3.Изабел Симеонова Илиева
 
7. КОНСТАНТИН КУНЧЕВ 53

1. Габриела Красимирова Антова
 
8. РОСИЦА ВЕЛКОВА 81

1. Тияна Петров
2. Петър Христозов Цветков
 
9. МАРИЯ КОЮВА 163

1. Теодора Филимонова Филимонова
1. Мила Василева Попова
 
10. ЕМИЛИАН ЛАКОВ 73

1. Златан Минчев Златанов
 
11. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ 102

1. Наско Николаев Малинов
2. Елена Димитрова Николова
3. Кристина Васкова Василева
 
12. ВАНЯ ГОРАНОВА 22

1. Одри Ивкова Аспарухова
2. Лилия Илиянова Николова
3. Диана Калинова Раймундова
 
 

Забележка: 102-ти и 22-ти състав са НАКАЗАТЕЛНИ, всички останали са ГРАЖДАНСКИ!

Обновено на 09.03.2020 г. в 12:02 ч.