Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Стаж по Наредба №2 от 23.09.2002г. за придобиване на юридическа правоспособност
Стажантска програма Fulbright
Стаж на студенти от УНСС
Стажантска програма на ЦСМ
Класирани студенти от УНСС зимен семестър 2017-2018

Списък на класираните студенти от Юридическия факултет на УНСС,
за участие в стажантска програма към Софийския районен съд
през зимен семестър на учебната 2017/2018 г.
 

СЪДИЯ
 
СЪСТАВ СТАЖАНТ
1. ЕЛЕНА ШИПКОВЕНСКА 43

1. Ирина Радостинова Радиева
2. Светлиана Ивелинова Станева
 
2. БОРИС ДИНЕВ 28

1. Александра Николаева Иванова
2. Калина Миткова Димова
3. Таня Юриева Хаджийска
 
3. СНЕЖАНА ЧАЛЪКОВА 83

1. Иван Стефанов Боянов
 
4. СНЕЖАНА ЧАЛЪКОВА 83

1. Иванка Димитрова Арнаудова
 

5. НИКОЛАЙ МАДЖАРОВ
 
117
1. Веляна Сергеева Генадиева
6. ЦВЕТЕЛИНА КОСТОВА 87

1. Десислава Кирилова Сарафова
 
7. ПЕНКА ВЕЛИНОВА 143

1. Вероника Маринова Маринова
2. Александра Олег Велинова
 
8. ЕМИЛИАН ЛАКОВ 73

1. Татяна Василева Нонова
2. Петя Трифонова Трифонова
3. Илина Стоянова Балева
 
9. СИЛВИЯ КИРОВА 142

1. Нилюфер Бахар Мехмед
2. Светлана Иванова Йорданова
3. Борислава Методиева Митова
 
10. МАРИЯ СТОЕВА 138

1. Дима Димова Нешева
 
11. ВАНЯ ЗГУРОВА 145

1. Николай Владимиров Николов
2. Весела Тодорова Георгиева
 


Обновено на 27.02.2018 г. в 11:07 ч.