Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Стаж по Наредба №2 от 23.09.2002г. за придобиване на юридическа правоспособност
Стажантска програма Fulbright
Стаж на студенти от УНСС
Стажантска програма на ЦСМ
Класирани студенти от УНСС зимен семестър 2016-2017

Списък на класираните студенти от Юридическия факултет на УНСС,
за участие в стажантска програма към Софийския районен съд
през зимен семестър на учебната 2016/2017 г.
 

СЪДИЯ
 
СЪСТАВ СТАЖАНТ
1. МАЯ МИХАЙЛОВА 113

1. Диляна Орлинова Гладнишка
2. Кристиян Антониев Попов
 
2. ГЕРГАНА ХРИСТОВА-КОЮМДЖИЕВА 53

1. Мирела Пламенова Георгиева
2. Светослав Светлинов Микушински
 
3. НАТАЛИЯ ЛАЛОВСКА 70

1. Елена Антонова Славова
2. Елвира Красенова Великова
 
4. ВАСИЛ ПЕТРОВ 31

1. Ивайла Ивайлова Янкова
2. Ирена Владимирова Илиева
 

5. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
 
102
1. Нели Николова Урумова
2. Михаела Георгиева Георгиева
6. ТАНЯ КАНДИЛОВА 80

1. Михаела Димитрова Георгиева
2. Сюлейман Халимов Башов
 
7. ЕМИЛИЯН ЛАКОВ 73

1. Дима Димова Нешева
2. Божена Йорданова Радушева
3. Борислав Николаев Младенов
4. Вилдан Ферахидинова Байрактарова
 
8. НИКОЛАЙ УРУМОВ 112

1. Никол Гаврилова Павлова
2. Николета Христова Николова
3. Соня Каменова Филипова-Стоянова
4. Мила Калинова Петрова
 
9. НИКОЛАЙ МАДЖАРОВ 117

1. Снежа Николаева Иванова
2. Ива Димитрова Митрушинова
 
10. ЦВЕТЕЛИНА КЪРДЖЕВА 84

1. Моника Василева Ганова
2. Магдалена Йорданова Милкова
 
11. МАРИЯ СТОЕВА 138

1. Васил Валериев Малинов
 
12. ЦВЕТАНКА БЕНИНА 88

1. Валерия Любомирова Сотирова
 

13. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ
 
106

1. Мюгей Сунай Салиева
2. Айфер Ахмед Мехмед
3. Нели Огнянова Ковачева
4. Атанас Маринов Маринов
 

14. БОРИС ДИНЕВ
 
28

1. Наталия Валериева Христова
2. Николай Владимиров Николов
3. Ивелина Димитрова Димитрова
 
15. НИКОЛАЙ И. НИКОЛОВ 52

1. Яна Димитрова Борисова
2. Теодора Желязкова Кръстева
3. София Кирилова Димитрова
 


Обновено на 27.02.2018 г. в 11:06 ч.