Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пресслужба
Новини
Архив новини - 2018 г.
Архив новини - 2017 г.
Архив новини - 2016 г.
Архив новини - 2015 г.
Архив новини - 2014 г.
Правила за достъп на медии в съда
Пресаташе
Обяви за търг
Архив обяви
Обяви за търг
Софийски районен съд обявява:
 "Търг за отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост, находящи се в сградата на СРС в гр. София, бул. "Ген. М.Д.Скобелев" № 23, с обща площ от 8 (осем) кв.м. по две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Полезни площи в общ размер на 4 (четири) кв.метра, обособени на различни места в сградата на СРС в гр. София, бул. „Ген. М.Д.Скобелев“ № 23, за монтиране на автомати за пакетирани храни, вода и безалкохолни напитки, както следва:
1. 2 бр. площи, всяка от които по 1,00 (един) кв.метър, на партерен етаж, за монтиране на общо 2 броя автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки/вода;
2. 1 бр. площ от 1,00 (един) кв.метър, на втори етаж, за монтиране на 1 брой автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки/вода;
3. 1 бр. площ от 1,00 (един) кв.метър, на четвърти етаж, за монтиране на 1 брой автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки/вода.

Обособена позиция № 2: Полезни площи в общ размер на 4 (четири) кв.метра, обособени на различни места в сградата на СРС в гр. София, бул. „Ген. М.Д.Скобелев“ № 23, за монтиране на автомати за топли напитки, както следва:
1. 2 бр. площи, всяка от които по 1,00 (един) кв.метър, на партерен етаж, за монтиране на общо 2 броя автомат за топли напитки;
2. 1 бр. площ от 1,00 (един) кв.метър, на втори етаж, за монтиране на 1 брой автомат за топли напитки;
3. 1 бр. площ от 1,00 (един) кв.метър, на четвърти етаж, за монтиране на 1 брой автомат за топли напитки."


Обява

Публикувана във вестник "24 часа" - бр. 304 от 08.11.2019 г.
Публикувана във вестник "Сега" - бр. 262 от 08.11.2019 г.

Заповед за откриване на процедура

Условия за участие в търг

Заповед за определяне изпълнител
Обновено на 20.12.2019 г. в 16:34 ч.