Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Стаж по Наредба №2 от 23.09.2002г. за придобиване на юридическа правоспособност
Стажантска програма Fulbright
Стаж на студенти от УНСС
Стажантска програма на ЦСМ
Разпределение стажанти втори семестър 2019-2020
СТАЖАНТ СЪДИИ И СЪСТАВИ
Александър Георгиев Константин Кунчев 53 ГО  Георги Чехларов 48 ГО
Анна Кофинова Кирил Петров 158 ГО Валерия Диева 145 ГО
Вили Дацов Андрей Георгиев 165 ГО Николай Чакъров 153 ГО
Владислав Иванов Деница Цветкова 49 ГО Таня Орешарова СГС ГО
Дамян Димов Васил Александров 156 ГО Светослав Пиронев 63 ГО
Делян Джуров Росен Димитров СГС ГО Мария Карагьозова 30 ГО
Димитър Стефанов Силвия Кирова 142 ГО Мария Карагьозова 30 ГО
Евгени Станоев Андрей Георгиев 165 ГО Методи Шушков           161 ГО
Евелина Чучуганова Емил Дечев СГС НО Ваня Горанова 22 НО
Иван Генчев Филип Савов 148 ГО      
Кристиан Хаджиев Мария Коюва 163 ГО Силвия Кирова 142 ГО
Крум Динев Танка Цонева 135 НК Светослав Пиронев 63 ГО
Лора Стойкова Николай Чакъров 153 ГО Васил Александров 156 ГО
Людмила Костова Евгени Георгиев СГС ГО      
Мартин Велев Николай Василев 102 НО Росен Димитров СГС ГО
Найден Иванов Светослав Василев СГС ТО Борис Динев 28 ГО
Невена Чакалова Евгени Георгиев СГС ГО Николай Маджаров     117 ГО
Николай Недялков Десислава Зисова СГС ГО Николай Василев 102 НО
Орлин Летов Албена Ботева СГС ГО      
Павел Желев Таня Орешарова СГС ГО      
Павла Сивова Танка Цонева 135 НК Васил Александров 156 ГО
Петър Баев Ваня Горанова 22 НК Николай Чакъров 153 ГО
Петя Станкова Богдан Русев 173 ГО Силвия Кирова 142 ГО
Рени Антонова Николай Василев 102 НК Силвия Кирова 142 ГО
Светла Стойчевска Ивиана Йорданова-Наумова 10 НО Борис Динев 28 ГО
Светла Колева Константин Кунчев 53 ГО      
Силвия Иванова Валерия Ватева 91 ГО Албена Ботева СГС ГО
Силвия Наумова Клаудия Митова 41 ГО Диана Хаджиева 143 ГО
Силвия Стойкова           Васил Петров 139 ГО      
Сиянна Лилова Васил Петров 139 ГО      
Теодора Карабашева Росен Димитров СГС ГО Станислав Седефчев 13 НК
Теодора Бухлева Станислав Седефчев 13 НК      
Тихомир Рачев Константин Кунчев 53 ГО   153 ГО
Яница Янкова Радослава  Качерилска 17 НК Мирослава Тодорова СГС НО

Обновено на 09.03.2020 г. в 13:41 ч.