Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Стаж по Наредба №2 от 23.09.2002г. за придобиване на юридическа правоспособност
Стажантска програма Fulbright
Стаж на студенти от УНСС
Стажантска програма на ЦСМ
Класирани студенти от УНСС летен семестър 2016-2017

Списък на класираните студенти от Юридическия факултет на УНСС,
за участие в стажантска програма към Софийския районен съд
през летен семестър на учебната 2016/2017 г.
 

СЪДИЯ
 
СЪСТАВ СТАЖАНТ
1. НИКОЛАЙ УРУМОВ 112

1. Десислава Петрова Генова
2. Деница Венциславова Алексиева
3. Георги Пламенов Антонов
4. Кристиан Георгиев Хаджиев
 
2. МАРИЯ СТОЕВА 138

1. Соня Каменова Филипова-Стоянова
 
3. ЕМИЛИЯН ЛАКОВ 73

1. Диляна Орлинова Гладнишка
2. Венцислав Геогриев Златанов
3. Джесика Здравкова Дамянова
4. Инна Иванова Иванова
 
4. ИВО ВЪТЕВ 127

1. Ивайла Ивайлова Янкова
2. Христо Живков Ангелов
3. Георги Владимиров Георгиев
4. Галя Цветанова Шаркова
 

5. СТОЮ ЗГУРОВ
 
90

1. Стоян Димитров Димитров
2. Виктория Валентинова Арнаудова
 
6. ТАНЯ КАНДИЛОВА 80

1. Мариела Петрова Рачева
2. Йорданка Николова Чакърова
 
7. НИКОЛАЙ МАДЖАРОВ 117

1. Ирина Василева Личева
2. Диана Севдалинова Станева
 
8. ЕЛЕНА ШИПКОВЕНСКА 43

1. Светлана Иванова Йорданова
2. Севдалина Станимирова Воденичарова
 
9. БОРИС ДИНЕВ 28

1. Айше Хасан Мангова
2. Снежана Росенова Димитрова
 
10. МАЯ МИХАЙЛОВА 113

1. Никола Венциславов Найденов
 
11. ГЕРГАНА КОЮМДЖИЕВА 53

1. Магдалена Йорданова Милкова
2. Йоанна Димитрова Панталеева-Колева
 

 
 
Списък с обявени дните и залите за заседания на отделните състави

Обновено на 27.02.2018 г. в 11:05 ч.