Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Пътеводител на гражданина

Уважаеми граждани,

"Пътеводител на гражданина" е разработен за Вас и цели да направи по-ясна дейността на Софийския районен съд и да Ви ориентира коя служба (или звено) Ви е необходимо, когато по един или друг повод имате работа в съда.

Службите са представени с най-типичните услуги, които се предоставят на гражданите. Избирането на съответната служба активира детайлен списък с услуги.

С кликване върху текста, който Ви интересува, ще получите детайлна информация за съответната услуга – информацията съдържа отговор на практически въпроси като например: Къде да отидете? Какви документи са Ви необходими? Какви такси се заплащат?

Тук ще намерите и бланки и формуляри на необходимите Ви молби, заявления и декларации.


Обновено на 01.08.2016 г. в 08:59 ч.