Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Електронни преписки след 15.04.2016 г.
Покани до всички заинтересовани лица за поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Пазарни консултации по чл.44 ЗОП
Архив на обществените поръчки
Периодични плащания
Изпълнени договори
Изпълнени договори
В тази страница можете да получите информация
за изпълнени договори по обществени поръчки:


 
1. Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийски районен съд

Обновено на 14.09.2015 г. в 14:02 ч.