Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Телефонен указател - Наказателно отделение
Съдебен състав Телефон
1 състав 02/ 895 4401
2 състав 02/ 895 4402
3 състав 02/ 895 4403
4 състав 02/ 895 4404
5 състав 02/ 895 4405
6 състав 02/ 895 4406
7 състав 02/ 895 4407
8 състав 02/ 895 4408
9 състав 02/ 895 4409
10 състав 02/ 895 4410
11 състав 02/ 895 4411
12 състав 02/ 895 4412
13 състав 02/ 895 4413
14 състав 02/ 895 4414
15 състав 02/ 895 4415
16 състав 02/ 895 4416
17 състав 02/ 895 4417
18 състав 02/ 895 4418
19 състав 02/ 895 4419
20 състав 02/ 895 4420
21 състав 02/ 895 4421
22 състав 02/ 895 4422
23 състав 02/ 895 4423
93 състав 02/ 895 4493
94 състав 02/ 895 4494
95 състав 02/ 895 4495
96 състав 02/ 895 4496
97 състав 02/ 895 4497
98 състав 02/ 895 4498
99 състав 02/ 895 4499
100 състав 02/ 895 4440
101 състав 02/ 895 4441
102 състав 02/ 895 4442
103 състав 02/ 895 4443
104 състав 02/ 895 4444
105 състав 02/ 895 4445
106 състав 02/ 895 4446
107 състав 02/ 895 4447
108 състав 02/ 895 4448
109 състав 02/ 895 4449
110 състав 02/ 895 4450
111 състав 02/ 895 4451
112 състав 02/ 895 4452
114 състав 02/ 895 4454
115 състав 02/ 895 4455
116 състав 02/ 895 4456
121 състав 02/ 895 4491
122 състав 02/ 895 4492
129 състав 02/ 895 4429
130 състав 02/ 895 4430
131 състав 02/ 895 4431
132 състав 02/ 895 4432
133 състав 02/ 895 4433
134 състав 02/ 895 4434
135 състав 02/ 895 4435
136 състав 02/ 895 4436
137 състав 02/ 895 4437
147 състав 02/ 895 4427
152 състав 02/ 895 4425
 

Обновено на 24.10.2017 г. в 11:26 ч.