Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Телефонен указател - Граждански отделения
Съдебен състав Телефон
Завеждащ I ГО 02/ 895 5101
Завеждащ II ГО 02/ 895 5102
Завеждащ III ГО 02/ 895 5103
Обезпечения 02/ 895 5697
02/ 895 5698
24 състав 02/ 895 5124
25 състав 02/ 895 5125
26 състав 02/ 895 5126
27 състав 02/ 895 5127
28 състав 02/ 895 5128
29 състав 02/ 895 5129
30 състав 02/ 895 5130
31 състав 02/ 895 5131
32 състав 02/ 895 5132
33 състав 02/ 895 5133
34 състав 02/ 895 5134
35 състав 02/ 895 5135
36 състав 02/ 895 5136
37 състав 02/ 895 5137
38 състав 02/ 895 5138
39 състав 02/ 895 5139
40 състав 02/ 895 5140
41 състав 02/ 895 5141
42 състав 02/ 895 5142
43 състав 02/ 895 5143
44 състав 02/ 895 5144
45 състав 02/ 895 5145
46 състав 02/ 895 5146
47 състав 02/ 895 5147
48 състав 02/ 895 5148
49 състав 02/ 895 5149
50 състав 02/ 895 5150
51 състав 02/ 895 5151
52 състав 02/ 895 5152
53 състав 02/ 895 5153
54 състав 02/ 895 5154
55 състав 02/ 895 5155
56 състав 02/ 895 5156
57 състав 02/ 895 5157
58 състав 02/ 895 5158
59 състав 02/ 895 5159
60 състав 02/ 895 5160
61 състав 02/ 895 5161
62 състав 02/ 895 5162
63 състав 02/ 895 5163
64 състав 02/ 895 5164
65 състав 02/ 895 5165
66 състав 02/ 895 5166
67 състав 02/ 895 5170
68 състав 02/ 895 5168
69 състав 02/ 895 5169
70 състав 02/ 895 5170
71 състав 02/ 895 5171
72 състав 02/ 895 5172
73 състав 02/ 895 5173
74 състав 02/ 895 5174
75 състав 02/ 895 5175
76 състав 02/ 895 5176
77 състав 02/ 895 5177
78 състав 02/ 895 5178
79 състав 02/ 895 5179
80 състав 02/ 895 5180
81 състав 02/ 895 5181
82 състав 02/ 895 5182
83 състав 02/ 895 5183
84 състав 02/ 895 5184
85 състав 02/ 895 5185
86 състав 02/ 895 5186
87 състав 02/ 895 5187
88 състав 02/ 895 5188
89 състав 02/ 895 5189
90  състав 02/ 895 5190
91 състав 02/ 895 5191
92 състав 02/ 895 5192
113 състав 02/ 895 5113
117 състав 02/ 895 5117
118 състав 02/ 895 5118
119 състав 02/ 895 5119
120 състав 02/ 895 5120
123 състав 02/ 895 5123
124 състав 02/ 895 5104
125 състав 02/ 895 5105
126 състав 02/ 895 5106
127 състав 02/ 895 5107
128 състав 02/ 895 5108
138 състав 02/ 895 5198
139 състав 02/ 895 5109
140 състав 02/ 895 5194
141 състав 02/ 895 5195
142 състав 02/ 895 5196
143 състав 02/ 895 5197
144 състав 02/ 895 5110
145 състав 02/ 895 5111
148 състав 02/ 895 5112
149 състав 02/ 895 5193
150 състав 02/ 895 5114
151 състав 02/ 895 5115
153 състав 02/ 895 5116
154 състав 02/ 895 5121
155 състав 02/ 895 5122
156 състав 02/ 895 5256
157 състав 02/ 895 5257
158 състав 02/ 895 5258
159 състав 02/ 895 5259
160 състав 02/ 895 5260
161 състав 02/ 895 5261
162 състав 02/ 895 5262
163 състав 02/ 895 5263
164 състав 02/ 895 5264
165 състав 02/ 895 5265
166 състав 02/ 895 5266
167 състав 02/ 895 5267
168 състав 02/ 895 5268
169 състав 02/ 895 5269
170 състав 02/ 895 5270
171 състав 02/ 895 5271
172 състав 02/ 895 5272
173 състав 02/ 895 5273
174 състав 02/ 895 5274
175 състав 02/ 895 5275
176 състав 02/ 895 5276
177 състав 02/ 895 5277
178 състав 02/ 895 5278
179 състав 02/ 895 5279
180 състав 02/ 895 5380
 

Обновено на 13.08.2020 г. в 13:00 ч.