Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
За Центъра
Какво е Медиацията
Другите за Нас
ЦЕНТЪР ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ
Стажантска програма
Прием нови медиатори
Събития, Мероприятия
Събития, Мероприятия


Предвид Решението на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за отлагане на всички, насрочени за м. март 2020 год. събития поради бързото разпространие на COVID-19, Заповед № 237/04.03.2020 г. на Председателя на Патентното ведомство на Република България  в същия смисъл, както и актуалната информация за развитието на вируса в България и препоръчаните от българското Правителство ограничения, провеждането на международния семинар „МЕДИАЦИЯТА В ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ“  на 20.03.2020 г. се отлага.

Новата дата за семинара ще бъде съобщена допълнително.

-------------------------------------------------------------------

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА “МЕДИАЦИЯ В ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ”
20 март 2020 г.

Професионална асоциация на медиаторите в България /ПАМБ/ организира заедно с Центъра за спогодби и медиация към Софийски Районен съд и Софийски градски съд /ЦСМ/ и Софийската адвокатска колегия /САК/, международен семинар на тема “МЕДИАЦИЯ В ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ” със съдействието на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ и на Патентното ведомство на Република България /ПВ/.
Като гост-лектори в семинара ще участват международните есперти: г-н Théophile Margellos, председател на Апелативните съставина СЕСИС, г-н Gordon Humphreys, председател на 5-ти апелативен състав на СЕСИС, г-н Sven Stürmann, председател на 2-ри апелативен състав.

Семинарът ще се проведе в гр. София, на 20 март 2020 год. /петък/ от 10.30 до 17.30 часа в зала „Юстиция“ на СРС, бул. Скобелев № 23

------------------------------------------------------------------

01 НОЕМВРИ 2019 Г. - ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

 В ЦЕНТЪР ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ

    Център за Спогодби и медиация обявява ден на отворените врати в Софийски районен съд на 01 ноември 2019 г. от 10.00 ч. до 14.00 ч. Всички граждани, представители на юридически лица и адвокати са добре дошли да разговарят с медиатори за възможностите за извънсъдебно разрешаване на споровете им, на адрес гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ет. 2, стая 204 - Център за Спогодби и медиация към СРС и СГС.

-------------------------------------------------------------------  

28.10-01.11.2019 г.
„Седмица на медиацията“

Всички граждани - страни по дела в Софийски районен съд и Софийски градски съд, ще имат възможност директно от съдебна зала да опитат разрешаване на спора си извънсъдебно. За целта ще има на разположение дежурни медиатори за периода 28.10 – 01.11.2019 г. в работното време на съда. Желаещите, които не са напътени от съдебна зала, могат да заявят медиация в стая 204, ет. 2, Център за Спогодби и медиация при координатор Мариана Николова.

-------------------------------------------------------------------  

Среща на съдии, медиатори и адвокати с г-жа Хагид, адвокат и медиатор от Израел
/10 юли 2019г./
 

На 10.07.2019 година, в сградата на Софийски районен съд се проведе среща на съдии, медиатори и адвокати. На срещата специален гост беше г-жа Хагид: професионален медиатор и адвокат с 20 годишен опит в Израел. На събитието присъстваха Председателят на СРС - съдия Александър Ангелов, както и зам-председателят на СРС, пряко отговорен за Центъра за спогодби и медация - съдия Даниела Александрова. Срещата се организира от Център за спогодби и медиация към съда и Софийска адвокатска колегия.

Г-жа Хагид представи предимствата на медиацията и улеснения механизъм, който медиацията предоставя на адвокатите и на страните за разрешаване на спорове. Бяха обсъдени и ценни полезни практики, свързани с представителството от адвокат по време на процедурата, както и предимствата за адвокатите, страните и съдилищата, свързани с процедурата по медиация.

-------------------------------------------------------------------  
 
МЕДИАЦИЯТА СТЪПИ И В ПЕРНИК

 
Център за спогодби и медиация (ЦСМ) бе открит официално на 6-ти ноември 2018 година в град Перник. Центърът ще обслужва страните, желаещи да ползват възможността за медиация по всички висящи дела пред Районен съд Перник и Окръжен съд Перник. 
Този Център е уникален за момента, защото това е първия съдебен център по медиация, който е създаден само благодарение на усилията на доброволци. Той транспонира изцяло модела на Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС, създаден преди 8 г. по проект на СРС и Професионална асоциация на медиаторите в България. Новият център заимства опита и добрите практики на ЦСМ – София, като работата по създаването му продължила близо година, ще прерасте в продължаващо предаване на ноу-хау и експертиза между двата центъра.
ЦСМ при СРС и СГС функционира устойчиво и е референт за успеха на медиацията по различни видове спорове у нас. Всяка година се увеличава броят на медиациите и благодарение на съвместните усилия на съдиите и медиаторите доброволци от София и Перник, това вече ще бъде възможно и в града на Кракра. Дейността на доброволците от ЦСМ - София от години надхвърля рамката на провеждане на препратените към тях случаи, като подкрепя цялостното налагане на концепцията за съдебна медиация в България, и усилията за налагането й като алтернатива на съдебния процес, в т.ч. като подпомага текущото проучване на държавните институции за възможно въвеждане на задължителна медиация по семейни дела. 

----------------------------------------------------------------------
7 г. в СРС се състоя среща със съдия Мария Чарго, която изнесе лекция на тема “Съдебната ми. Съ
На 12.12.17 г. в СРС се състоя среща със съдия Мария Чарго, която изнесе лекция на тема “Съдебната медиация в Испания”. На срещата присъстваха съдии, медиатори и адвокати. Съдия Луз запозна присъстващите със законовите рамки на медиацията в Испания, географските области на прилагането й, методите на препращане към медиация от съдии, организацията на центровете за медиация.Представената информация предизвика силен интерес и поставените въпроси се разгледаха детайлно в последвалата дискусия.дия Луз запозна присъстващите със законовите рамки на медиацията в Испания, географските области на прилагането й, 

Програма Спогодби набира професионални медиатори доброволци
-------------------------------------------------------------------
Центърът за спогодби и медиация (ЦСМ) към Софийски районен съд (СРС) и Софийски градски съд (СГС),  за пореден път организира ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА, които ще се проведат от 14 до 17 ноември 2017 год. По време на ДНИТЕ ще бъде представен проекта е-MEDIATION, насочен към насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на  международни търговски спорове; ще бъдат проведени информационно-обучителни срещи на медиатори и съдии с ученици и студенти и обучение на съдии за препращане към медиация. По време на обученията ще бъдат направени симулации на процедура по медиация и на съдебно препращане. Дежурни медиатори ще дават информация за дейността на ЦСМ и ще бъдат на разположение в съдебни зали за провеждане на медиации.

За пръв път през тази година ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА се провеждат в национален мащаб. Инициативата на ЦСМ беше подкрепена от Центъра за медиация към Съдебен район на Окръжен съд Варна, Центъра за медиация  и спогодби към Окръжен съд Бургас и Районен съд Бургас, Окръжен съд Шумен, Районен съд Балчик, Районен съд Благоевград, които в рамките на ДНИТЕ ще организират прояви за популяризиране на медиацията. На 17.11.2017 г. ще бъде проведена специална среща на представители на ЦСМ с председателите и съдиите от Окръжен съд Перник и Районен съд Перник за създаване на Център за медиация в града. Съдии от Перник, Пловдив и Шумен са поканени за участие в обучението по препращане. 


---------------------------------------------------------------------

Центърът за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд (ЦСМ),  с подкрепата на Висшия съдебен съвет ( ВСС), организира Национална конференция „МЕДИАЦИЯТА В ПОДКРЕПА НА СЪДА, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОБЩЕСТВОТО“. Тя ще се проведе  на 27.09.2017 г. в Конферентната зала на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ 2 от 13.00 до 17.30 часа. На Конференцията ще се представи опита на няколко Центъра за медиация към най-големите съдилища в България, затрудненията и предизвикателствата в дейността им. Ще се чуе мнението на ръководителите на компетентните български институции и организации, за да се набележат конкретни мерки за справяне с тези трудности и предизвикателства. Специални гости-панелисти на Конференцията са  Виктор Шахтер,  Дженифър Бранд и професор Дейвид Вайс, адвокати и медиатори от САЩ, с богат международен опит, които на 26 и 27 септември ще проведат и обучения на съдии, медиатори и съдебни координатори

В Конференцията ще вземат участие председатели на Парламентарни комисии, представители на Министерство на правосъдието, членове на ВСС, председателите на СРС, ОС Варна, ОС Бургас и зам.председателя на АпС Пловдив, председателите на Висшия адвокатски съвет и на Софийската адвокатска колегия, Омбудмана на Рупублика България, председателя на Държавната агенция за закрила на детето, представители на още 11 съдилища в страната, съдии и медиатори.

-------------------------------------------------------------------
Стана ежегодна традиция, Центъра по спогодби и медиация към Софийски районен и Софийски градски съд да организира Седмица на медиацията. Тази година тя ще се проведе в периода от 09 до 13 ноември. Обичайните дейности, които ЦСМ организира през тази седмица може да откриете в прикрепената програма: 
Седмица на медиацията 2015 - Програма

-------------------------------------------------------------------

Имамe удоволствието да Ви поканим да вземете участие в Национален семинар на тема: „Медиация по интелектуална собственост“, организиран от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС),  Института по интелектуална собственост и лидерство (ИИСЛ) на УНСС и Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд.

Семинарът ще се проведе на 08 май 2014 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Голяма конферентна зала на УНСС. Местата са ограничени и регистрацията се извършва по реда на постъпване на регистрационните форми.

Допълнителна информация може да получите тук или на тел. 02 81 95 603, г-жа Антоанета Гьорева, главен експерт, ИИСЛ.

 -------------------------------------------------------------------

За да популяризира медиацията и да покаже нейната ефективност, като помогне на страни по дела да разрешат спора си, миналата година Центърът за спогодби и медиация към СРС и СГС проведе „Ден на медиацията”. В него се осъществиха пет медиации, като по три тях бяха постигнати спогодби. В продължение на тези усилия Центърът планира да организира „Седмица на медиацията” за дните 23, 24 и 25 септември 2013г. Това, което страните могат да очакват да получат в дните от „Седмицата на медиацията” е:

1. провеждане на медиация в самия ден на съдебното Ви заседание;
 
2. ако се окаже, че в деня на провеждане на заседанието, няма достатъчно свободни помещения за провеждане на медиации, насрочване на медиация за удобен ден и час на двете страни преди датата на следващото им съдебно заседание.
 
--------------------------------------------------------------------
 
 
Други мероприятия и събития:

 ► Седмици на медиацията в СРС и СГС 2013 г.  - тук

 ► Покана обучителни организации  - тук

 ► Партньорство по проект Judicial Intercultural Communication In Family Mediation.  - тук

 ► Споразумение за сътрудничество-меморандум  - тук


Обновено на 10.03.2020 г. в 09:18 ч.