Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
За Центъра
Какво е Медиацията
Другите за Нас
ЦЕНТЪР ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ
Стажантска програма
Прием нови медиатори
Доклади, презентации, резултати и книги

Експертни доклади, оценяващи дейността на Програма Спогодби:

 На английски език (English):

На български език: 

Резултати:

Презентации: Книги и други полезни материали:

Обновено на 01.11.2019 г. в 13:23 ч.