Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Стаж по Наредба №2 от 23.09.2002г. за придобиване на юридическа правоспособност
Стажантска програма Fulbright
Стаж на студенти от УНСС
Стажантска програма на ЦСМ
Съдии, участващи в програмата
Програмата за 2019 - 2020 г.


Първо гражданско отделение:  
1.  Борис Динев 28 състав
2.  Клаудия Митова 41 състав
3.  Георги Чехларов 48 състав
4.  Деница Цветкова 49 състав
5.  Методи Шушков 161 състав
6.  Андрей Георгиев 165 състав
7.  Богдан Русев 173 състав
8.  Мария Богданова 174 състав
     
Второ гражданско отделение:  
1.  Константин Кунчев 53 състав
2.  Свертослав Пиронев 63 състав
3.  Васил Александров 156 състав
4.  Мария Коюва 163 състав
     
Трето гражданско отделение:  
1.  Цветелина Костова 87 състав
2.  Валерия Ватева 91 състав
3.  Николай Маджаров 117 състав
4.  Васил Петров 139 състав
5.  Силвия Кирова 142 състав
6.  Диана Хаджиева 143 състав
7.  Валерия Диева 145 състав
8.  Филип Савов 148 състав
9.  Николай Чакъров 153 състав
10.  Кирил Петров 158 състав
     
Наказателно отделение:  
1.  Илиана Димчева 10 състав
2.  Станислав Седефчев 13 състав
3.  Радослава Качерилска 17 състав
4.  Ваня Горанова 22 състав
5.  Николай Василев 102 състав
6.  Танка Цонева 135 състав
     
Софийски градски съд:  
1.  Албена Ботева ГО
2.  Десислава Зисова ГО
3.  Евгени Георгиев ГО
4.  Емил Делчев НО
5.  Мирослава Тодорова НО
6.  Росен Димитров ГО
7.  Светослав Василев ТО
8.  Таня Ошарова ГО
     
Американски съдилища:
1.  Кърт Д. Енгелхардт  
2.  Джейн Триш Милазо  

Обновено на 05.02.2020 г. в 11:18 ч.