Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Стаж по Наредба №2 от 23.09.2002г. за придобиване на юридическа правоспособност
Стажантска програма Fulbright
Стаж на студенти от УНСС
Стажантска програма на ЦСМ
Изисквания към участниците
Участниците, желаещи да участват в програмата, следва:
 
1. Да са завършили поне трети курс на обучение по специалността ”право” в някой от юридическите факултети в страната;
2. Да притежават следните умения:
  • добре да изразяват мислите си писмено;
  • отлична писмена грамотност;
  • добра компютърна грамотност (работа с Word, Апис, Сиела или друга правно-информационна програма);
3. Да притежават следните качества:
  • отговорност;
  • прецизност;
  • адаптивност;
  • креативност;
  • желание да учат нови и непознати неща.
Владеенето на английски език не е условие за участие в програмата, но участник, който не владее добре английски език, няма да има възможност да стажува при съдия  Джейн Милазо.

Обновено на 13.03.2018 г. в 08:27 ч.