Вера Симеонова

Име: ВЕРА СИМЕОНОВА
ЕРМ № 20111219003
Образование:
висше – икономическо, образователна степен Магистър

Квалификация:
икономист - счетоводител
Професионален опит:
24г. трудов стаж в сферата на счетоводството и финансите
Допълнителна квалификация:
медиация

Чужди езици:
английски и руски
Медиация - области:
търговска медиация,семейна медиация и др.

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА