Вера Пъдарева -Янева

Име: ВЕРА ПЪДАРЕВА-ЯНЕВА
ЕРМ № 20171221004
Образование:
висше - магистър специалност „Право“

Квалификация:
адвокат
Професионален опит:
- облигационно, търговско и корпоративно право;
- семейно и наследствено право;
- административно право;
- трудово право и HR
Допълнителна квалификация:
медиация

Чужди езици:
английски
Медиация - области:
- семейни спорове и родителски права;
- облигационни, търговски и трудови спорове

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА