Цвета Иржи Кантарова

Име: ЦВЕТА ИРЖИ КАНТАРОВА
ЕРМ № 20170426001
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация: гражданско право
Професионален опит:
адвокат
Допълнителна квалификация:
семейна медиация

Чужди езици:
английски, испански, руски
Медиация - области:
обща и семейна медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА