Цветан Манчев

Име: ЦВЕТАН МАНЧЕВ
ЕРМ № 20150811009
Образование:
висше – магистър
Квалификация:
зооинженер
Професионален опит:
мениджър
Допълнителна квалификация:
туризъм

Чужди езици:
английски, руски
Медиация - области:
- търговска и семейна;
- трудови спорове;
- спорове за интелектуална собственост;
- административни спорове;

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА