Цветелина Фердинандова

Име: ЦВЕТЕЛИНА ФЕРДИНАНДОВА
ЕРМ № 20090415005
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
- адвокат;
- проджект мениджър (PMP) ®
Професионален опит:
- юридически консултант;
- контракт мениджър и проджект координатор с опит в управлението на проекти в областта на информационните технологии и др.
Допълнителна квалификация:
търговска и семейна медиация

Чужди езици:
английски, френски
Медиация - области:
търговска и семейна медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА