Силвия Кирякова

Име: СИЛВИЯ КИРЯКОВА
ЕРМ № 20181130009
Образование:
висше
Квалификация:
магистър специалност "Педагогика на девиантното поведение"
Професионален опит:
пробационен инспектор от 2006 г.
Допълнителна квалификация:
медиация

Чужди езици:
Медиация - области:
семейни спорове

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА