Румен Николов

Име: РУМЕН НИКОЛОВ
ЕРМ № 20161221001
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
търговско, облигационно, наказателно, застрахователно и семейно право
Професионален опит:
адвокат
Допълнителна квалификация:
висше– магистър, специалност „Журналистика - Печатни издания“

Чужди езици:
Медиация - области:
семейни, трудови и търговски спорове;

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА