Николина Петкова

Име: НИКОЛИНА ПЕТКОВА
ЕРМ № 20130110001
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
в областта на гражданското, търговското и семейното право
Професионален опит:
адвокат
Допълнителна квалификация:

Чужди езици:
Медиация - области:
обща и семейна медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА