Надя Банчева

Име: НАДЯ БАНЧЕВА
ЕРМ № 20110131001
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
- опит в договорни, строителни, дружествени, вещни спорове, административно право;
- сделки с недвижими имоти и строително право;
- работа по европроекти и НПО
Професионален опит:
- адвокат от 2002 г.;
- 7г. практика в съдебна медиация при Софийски районен и Софийски градски съд
Допълнителна квалификация:
медиатор в ЦСМ от 2012 г.

Чужди езици:
английски, руски
Медиация - области:
специалист търговска и семейна медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА