Мариана Дублева

Име: МАРИАНА ДУБЛЕВА
ЕРМ № 20091207002
Образование:
висше – Магистър по приложна психология
Квалификация:
психолог
Професионален опит:
- мениджър; ръководител на инвестиционни проекти
- ръководител на предприятие в строителството;
- началник на строителен обект;
- строителен техник;
- възпитател в основно училище;
- училищен психолог;
- информираща статистика в областта на поведението в потребителите
Допълнителна квалификация:
- професионално познание на процесите в строителната индустрия;
- подпомагане педагози и ученици във информиращия възпитателен педагогически процес

Чужди езици:
руски, немски
Медиация - области:
- търговска медиация;
- семейна медиация;
- в областта на спорове, свързани с права на потребителя;
- вещно право

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА