Любка Василева-Карапанова

Име: ЛЮБКА ВАСИЛЕВА-КАРАПАНОВА
ЕРМ № 20060814001
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
- юрист с опит в търговското, корпоративното, гражданското право, правото на интелектуална собственост, защитата на конкуренцията;
- процесуално представителство, ADR и др.
Професионален опит:
юрист

Допълнителна квалификация:
- обучител по медиация;
- арбитър в АС към КРИБ и медиатор в Цeнтъра за медиация и арбитраж към WIPO

Чужди езици:
английски
Медиация - области:
семейни, търговски, вещни спорове, делба

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА