Лъчезар Насвади

Име: ЛЪЧЕЗАР НАСВАДИ
ЕРМ № 20130925002
Образование:
висше – магистър, специалност „Бизнес администрация”
Квалификация:
информационни и комуникационни технологии/системи, публичен сектор и др.
Професионален опит:
медиатор с дългогодишен опит в ЦСМ
Допълнителна квалификация:
- завършен курс за преговори/разрешаване на конфликти и курс по съдебна медиация - Фулбрайт;
- участник в различни обучения по медиация подкрепени от Фонд България на USAID;

Чужди езици:
английски
Медиация - области:
обща, търговска и семейна медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА