Лилия Борисова

Име: ЛИЛИЯ БОРИСОВА
ЕРМ № 20100301003
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
- в сферата на медийното, гражданското, семейното и търговското право;
- процесуално представителство по наказателни дела;
- опит във воденето на преговори и извънсъдебното разрешаване на спорове - медиация и арбитраж
Професионален опит:
адвокат

Допълнителна квалификация:
- висше образование - магистър, специалност „Социална и юридическа психология“;
- семейна, търговска и трансгранична медиация;
- сертифициран НЛП мастър и професионален коуч

Чужди езици:
английски
Медиация - области:
семейни, търговски и трансгранична спорове, делба

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА