Красимир Ташев

Име: КРАСИМИР ТАШЕВ
ЕРМ № 20080327004
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
- опит в областта на гражданското и семейното право, наказателни дела от частен характер;
- спорове във връзка с кадасрални граници, етажна собственост и потребителски спорове
Професионален опит:
адвокат
Допълнителна квалификация:
- магистър по богословие
- трансгранична и семейна медиация

Чужди езици:
английски, руски
Медиация - области:
- семейни, съседски, потребителски спорове;
- наказателни дела от частен характер;

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА