Карло Луканов

Име: КАРЛО ЛУКАНОВ
ЕРМ № 20130308002
Образование:
висше икономическо – магистър, специалност „Международни икономически отношения“
Квалификация:
опит в преговори и решаване на спорове с клиенти и доставчици на стоки и услуги, внос, износ, продажби, маркетинг и логистика
Професионален опит:
маркетинг мениджър, мениджър логистика, мениджър проекти, търговски представител
Допълнителна квалификация:
висше юридическо – специалност “Право” (семестриално завършил)

Чужди езици:
руски, английски
Медиация - области:
търговска и семейна медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА