Ивайло Данов

Име: ИВАЙЛО ДАНОВ
ЕРМ № 20080612006
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
в областта на гражданското, административното и наказателното право и извънсъдебното разрешаване на спорове
Професионален опит:
адвокат
Допълнителна квалификация:

Чужди езици:
английски, руски и испански
Медиация - области:
семейна и търговска медиация, имуществени спорове

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА