Елена Яньова

Име: ЕЛЕНА ЯНЬОВА
ЕРМ № 20060724005
Образование:
висше – магистър, специалност „Техника и управление на транспорта“
Квалификация:
инженер
Професионален опит:
- началник автобаза;
- връзки с обществеността
Допълнителна квалификация:
- семейна медиация;
- специализирана медиация в областта на трансграничните спорове;
- специализирана медиация в областта на спорове свързани с правата на потребителя

Чужди езици:
руски
Медиация - области:
обща медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА