Елена Танева-Николова

Име: ЕЛЕНА ТАНЕВА-НИКОЛОВА
ЕРМ № 20171229001
Образование:
висше - магистър, специалност „Управление на институции за социални дейности“
Квалификация:
- корпоративно планиране;
- стратегическо управление;
- организационно развитие и мениджмънт на човешките ресурси;
- преговори и управление на конфликти
Професионален опит:
- ръководни длъжности в областта на бизнеса, държавната администрация и неправителствения сектор;
- социална работа и медиация
Допълнителна квалификация:
- управление на бизнеса – Централен университет, Виена;
- синдикална дейност и системи за информиране и консултиране;
- системи за уреждане на трудови спорове;
- управление на проекти;
- ръководител на програма „ReАнимация“ - Дигитална платформа за управление на конфликтите в системата на средното образование;
- опит в преговори и решаване на спорове със съдружници, служители, клиенти, потребители и доставчици;

Чужди езици:
немски
Медиация - области:
обща и семейна медиация, трудови, търговски и вещни спорове

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА