Ева Грекова

Име: ЕВА ГРЕКОВА
ЕРМ № 20180226002
Образование:
средно специално
Квалификация:
счетоводител, мениджър
Професионален опит:
опит в образователните институции, търговски фирми, при семейни спорове
Допълнителна квалификация:
търговска медиация

Чужди езици:
руски, сръбски, македонски
Медиация - области:
обща и търговска медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА