Елена Евтимова

Име: ЕЛЕНА ЕВТИМОВА
ЕРМ № 20060721001
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
юрист с опит в практика в областта на:
- търговско право;
- облигационно право;
- трудово право;
- гражданско право
Професионален опит:
10 години
Допълнителна квалификация:
- семейна медиация;
- трасгранична медиация

Чужди езици:
английски
Медиация - области:
семейна, граждански спорове, търговска, трудова, етажна собственост и други.

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА