Евгения Димова

Име: ЕВГЕНИЯ ДИМОВА
ЕРМ № 20160112004
Образование:
висше - магистър, специалност Право
Квалификация:
адвокат
Професионален опит:
вписана в САК от 1999 г.
Допълнителна квалификация:
медиатор

Чужди езици:
английски
Медиация - области:
семейно право, облигационни, имуществени, потребителски спорове

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА